Make it Greener

Om projektet

Make it Greener är ett Erasmusprojekt som ger elever och lärare möjlighet att delta i internationella utbyten med partnerskolor i EU.

Eleverna kan ansöka om en tre-veckors APL med ett företag eller en skola utomlands för att utöka sina kunskaper om arbetsmetoder och få ett mångkulturellt perspektiv för sitt framtida arbete. Projektet underlättar ytterligare möjligheter till personlig och professionell utveckling.

Lärarna har möjlighet att göra jobbskuggning på en partnerskola med målet att fördjupa kunskaperna om bedömning och utvärdering av APL i ett internationellt sammanhang.

Dessutom skapades Make it Greener som ett uppföljningsprojekt där vi utvecklar närmare partnerskap med skolor i Europa för att dela kunskap, insikter och idéer om grön innovation och utveckling.

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Make it Greener

STATUS

Avslutat

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektägare

PROJEKTSTART

2020-12-31

VARAKTIGHET

3 år

SAMARBETSPARTNERS

Stichting AOC Terra, Holland
Lanwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Tyskland
Legta de Laval, Frankrike
Srednja gozdarska in lesarska sola Postojna, Slovenien
AFFPA Lycée privé Saint Yves, Frankrike

FINANSIÄRER

Erasmus+

Logga för EU-projektet Erasmus+

Adelina Stuparu

Koordinator

Telefonnummer

Kontor: 010 - 455 08 30

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål