Nya Axevalla Hästcentrum – för nytänkande i hästnäringen

Hästnäringen är en traditionstyngd bransch där vi fortfarande ser miljöer som inte främjar hästars naturliga beteenden och där människor sliter ut sina kroppar i förtid. Vi vet att det går att göra saker annorlunda, med högre ambitioner.  Därför bygger vi ett nytt hästcentrum där arkitektur och teknik ska underlätta för människor och skapa naturligare förutsättningar för hästar. En plats för både innovation och utbildning då vi erbjuder testmiljöer för forskningsprojekt och utbildar framtida generationer inom hästnäringen på både gymnasie-, yrkesvux- och yrkeshögskolenivå. 

Sparar människors tid och kroppar

Två elever med hästar i skogsmiljö


Här skapar vi en plats som underlättar för människor. Elever och personal på Nya Axevalla Hästcentrum kan fokusera på sin och hästarnas utveckling. Robotar utfodrar, städar och mockar – antalet tunga, repetitiva lyft minskar och tid sparas. En bra, hållbar arbetsmiljö var en del av planeringen för anläggningen. Så att framtida generationer vill, och kan, jobba inom hästnäringen. 

Naturligare förutsättningar för hästar

Två hästar betar gräs


Fyra ligghallar med stora öppningar på långsidorna gör att hästarna kan skydda sig från väder och vind, men inte heller känner sig inträngda. Hagarna är uppdelade i zoner med gräs, skugga, sand och väderskydd. Vatten och foder serveras en bra bit bort från varandra, så att hästarna uppmuntras till rörelse. Skrittmaskiner, solarium och löpband ökar hästarnas hållbarhet. 

Här förbereds framtida generationer

Närbild på elev i ridhjälm


På den sju hektar stora anläggningen utbildas hästnäringens framtida generationer. Här ryms gymnasieskola, yrkesvux och yrkeshögskola där elever och studenter går utbildningar som är anpassade efter näringen. Med ny teknik, ergonomiska arbetsmetoder och god gemenskap. När de tar examen är de rustade med förutsättningarna för hållbart hästföretagande. 

Forskning och utveckling av branschen

Två personer står vid arbetsbord i kontorsmiljö


Skolan kommer fungera som en testmiljö, ett kompetenscentrum för hästnäringen. Ny teknik testas, implementeras och utvärderas här, med fokus på utfodring, säkerhet, djurvälfärd, energilösningar och hållbart arbetsliv. Näringen kan ta del av foskningsresultaten för att utveckla sina verksamheter. Här smälter erfarenhet, utbildning och forskning samman. 

En ekologisk hållbar hästanläggning

Två personer tittar tillsammans på en läsplatta med bild på den nya anläggningen


Många olika växter samsas i hagarna, som väl dränerade och kopplade till fosforfällor. Det gödsel som robotarna samlar ihop går dels till biogas, dels sprids på åkrarna hos systerskolan Uddetorp. Husen är byggda med trä framför betong så långt det är möjligt, lokalerna har flera användningsområden och taken är anpassade för att kunna installera solceller. 

Översiktsbild i 3D över Nya Axevalla Hästcentrum

Läs om de olika byggnaderna

Axevalla Hästcentrum är ett nybyggnadsprojekt där Västra Götalandsregionen bygger en skolbyggnad med undervisningsstall, boxstall, rasthagar, foderlada, en verkstad och ett teknikhus på sammanlagt cirka 6 700 kvadratmeter, en 7 hektar stor tomt.