PTP på vårdcentral

Efter fem års studier på universitet ska examinerade psykologer, för att få sin legitimation, tjänstgöra ett år som psykolog under handledning av erfaren psykolog. Syftet är att psykologen ska påbörja sin utveckling mot en professionell identitet och tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiskt psykologarbete.

Mål och innehåll

PTP ska ge övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars- och kompetensområden.

Kontakt

PTP- studierektors roll och kontaktuppgifter.