Startsida för Allmänmedicinskt centrum

Allmänmedicinskt centrum (AMC) har som huvuduppdrag att organisera verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i primärvård för läkarstudenter vid Göteborgs universitet.

Handledningsuppdragen fördelas på alla vårdcentraler som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen (drygt 200 vårdcentraler), samt ytterligare några vårdcentraler i Region Halland.

AMC är den primära kontaktpunkten för vårdcentralchefer och klinikhandledare ute i primärvården när det gäller frågor om placeringar och handledning av läkarstudenter från Göteborgs universitet.

AMC är dessutom involverat i ett flertal stora forskningsprojekt.

Pusselbitar på rad

Fördelning

Här hittar du som chef och handledare information om fördelningen av handledaruppdragen, hur fördelningen går till samt vanliga frågor och svar.

händer som håller i en dator

Läkarprogrammet

Här hittar du information om hur läkarprogrammet är uppbyggt och översikt på terminer och antal dagar för när studenterna har sin VFU i primär vården.