Hälsofrämjande schemaläggning

vid arbete blandat dag och natt

Välkommen till den här vägledningen. Syftet är att ge dig som chef eller medarbetare kunskap om hälsofrämjande schemaläggning som ger förutsättningar att göra goda val som främjar hälsa. Vad du kan påverka beror på viken roll du har.

Chef

Som chef ska du säkerställa att schemaläggningen sker utifrån verksamhetens behov, men också att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa.

Medarbetare

Som medarbetare ska du tänka på praktiska saker som påverkar din hälsa i relation till ditt schema. Har du möjlighet att påverka ditt schema ska du säkerställa att dina önskemål inte bidrar till risk för ohälsa.

Klicka på ”Kom igång” för att fortsätta.

Kom igång »