Patientnämnderna

Patientnämnderna är en opartisk instans mellan patient och vårdgivare. I Västra Götalandsregionen finns fem patientnämnder; norra patientnämnden, patientnämnden Göteborg, södra patientnämnden, västra patientnämnden och östra patientnämnden.

Nämndernas verksamhet ska hjälpa patienter med problem som uppstått i kontakten med vården och ta initiativ till förändringar som stärker patientens ställning och förbättrar vården. Patientnämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Sammanträdesdagar 2017

Norra patientnämnden
25 januari, 19 april, 31 maj, 18 september, 30 november

Patientnämnden Göteborg
27 januari, 10 mars, 20 april, 9 juni, 20 september, 27 oktober, 8 december

Södra patientnämnden
20 januari, 21 april, 14 juni, 15 september, 28 november

Västra patientnämnden
26 januari, 24 april, 7 juni, 14 september, 29 november

Östra patientnämnden
23 januari, 18 april, 29 maj, 21 september, 27 november

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33