Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har ingen löpande verksamhet utan är verksam endast under extraordinära händelser i fredstid. Det är ordföranden i krisledningsnämnden som bedömer och beslutar att nämnden ska träda i funktion. Nämnden sammankallas dock minst två gånger per år för att informeras om regionstyrelsens arbete med samordning inom området krisberedskap.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder och styrelser.

För krisledningsnämndens fulla mandat se reglementet.

En extraordinär händelse i fredstid är en händelse som:

  • avviker från det normala och
  • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
  • kräver skyndsamma insatser av Västra Götalandsregionen 
  • innebär att beslut kräver ett mer omfattande mandat än vad den ordinarie kris- och katastrofmedicinska verksamheten har.

Mari Nilsson

Nämndsamordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anders Falkeby

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-08-16 17:05