Del 2 - Så styrs VGR

Här får du veta mer om hur VGR styrs, vem som bestämmer vad, vart pengarna går och varifrån de kommer. Denna del tar cirka 6-8 minuter att genomföra och innehåller:

  • Politiker anger riktning och mål
  • Vi är ett lag
  • Härifrån kommer pengarna – och så fördelas de

Politiker anger riktning och mål

VGR styrs genom politiska beslut. De som bor i Västra Götaland och har rätt att rösta väljer regionpolitiker vart fjärde år. Det görs samtidigt som val till riksdag och kommun. Du kan alltså påverka hur VGR styrs genom att rösta i regionvalet.

Regionfullmäktige är regionens motsvarighet till riksdagen

I regionfullmäktige sitter 149 ledamöter som kommer från hela Västra Götaland. De flesta sköter sina politiska uppdrag på fritiden. Politikerna beslutar om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar. De representerar olika politiska partier. Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2022. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet styr VGR. Partierna har tillsammans 68 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

Nämnder och styrelser

I VGR finns också nämnder och styrelser. Regionstyrelsen kan sägas vara regionens regering. Den består av 15 ledamöter som är politiker på heltid, åtta regionråd och sju oppositionsråd. Regionstyrelsen har sitt kontor och sammanträder på residenset i Vänersborg.

Nämnderna tillsätts av regionfullmäktige och har ansvar för verksamheten inom ett visst område. Till exempel har infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden ansvar för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland.

Det är regionfullmäktige som fördelar pengar till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden kulturnämnden, miljö- och regionutvecklingsnämnden samt infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

Regionfullmäktige har sammanträde i plenum

 

Vi är ett lag

VGR finns på ungefär 2000 arbetsplatser runt om i Västra Götaland. Oavsett var i organisationen du arbetar kommer du göra en viktig insats för invånarna i Västra Götaland. När du började hos oss fick du ungefär 57 000 kollegor. Tillsammans är vi ett lag och när vi jobbar åt samma håll kan vi åstadkomma mycket, något som vi ska ta vara på. Det är viktigt att vi samverkar med varandra och med andra aktörer utanför organisationen. När vi gör det och arbetar på ett sammanhållet sätt kan vi möta utmaningar och åstadkomma så mycket nytta som möjligt för invånarna. Det är därför vi alla är här.

Härifrån kommer pengarna – och så fördelas de

VGR:s budget är vårt viktigaste styrdokument. I den anger politikerna hur pengarna ska användas och vad vi ska arbeta med under det närmaste året. Nämnderna och styrelserna ansvarar för att följa upp hur arbetet går och rapporterar till regionfullmäktige.  

För att driva VGR behövs det 75 miljarder kronor under ett år. Pengarna kommer främst från skatter och bidrag från staten, men även från patientavgifter, buss- och tågbiljetter och biljetter till olika kulturevenemang.

Hälften av pengarna går till löner och ersättningar till medarbetare.