Skolområdet

Översiktskarta över skolområdet

Läs om de olika byggnaderna

Klicka nedan på länkarna som är kopplade till siffrorna på kartan för att läsa mer om respektive del på skolområdet.

 1. Huvudbyggnad
 2. Multihall
 3. Internatet
 4. Fotbollsplanen
 5. Parkeringar
 6. Mentorernas hus
 7. Bussgaraget
 8. Lilla timmerhuset/musikrum
 9. Vilthanteringsanläggningen
 10. Skotargaraget
 11. Hundgårdar
 12. Sågverk
 13. Maskinhall/klassrum
 14. Vilthägn

 

Mark och maskiner

Mark

Totalt 850 ha egen skog och arrende på 250 ha för jakt
Varav: 
150 ha åker 
950 ha skog
Åar och vatten på markerna för kanotning och fiske

Maskiner

8 skotare
3 skördare

Simulatorer

8 multisimulatorer/skog
1 jaktsimulator
1 hydraul simulatorbänk

Djur och faciliteter

Vilthägn

ca 25 kronvilt 
ca 40 vildsvin
ca 60 dovvilt

Vilthanteringsanläggning

För omhändertagande av fällda djur

Multihall

7 meter hög klättervägg