Utmaningsdriven digitalisering

Mogna veteax med en grafisk ritning över innovation, affärsutveckling och teknik- och produktutveckling

Livsmedelskedjan står inför många stora tekniska möjligheter. I ett projekt som leds av Vreta Kluster är målet att fler teknikleverantörer utvecklar lösningar för att öka konkurrenskraften inom livsmedelskedjan.

Om projektet

Flera nya tekniker är i dagsläget inte tillgängliga för delar av livsmedelskedjan, då det finns ett affärsmässigt glapp mellan olika branscher. Projektet "Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja" riktas mot aktörer inom hela livsmedelskedjan från frö till gaffel med syfte att identifiera problemområden.

Genom att identifiera utmaningar och problem som går att lösa med digitalisering, sensorer och kommunikation ska projektet beskriva olika case och värdera effekten av att lösa problemen. Några av de föreslagna lösningarna ska även testas i verkligheten.

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektpartner

PROJEKTSTART

januari 2021

VARAKTIGHET

2 år

PARTNERS

Vreta kluster
Agroväst livsmedel AB
RISE - Research Institutes of Sweden

FINANSIÄRER

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Logga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EU-flaggan

Anders Stålhand

Verksamhetsutvecklare

Telefonnummer

Mobil: 070-0825833
Kontor: 010 - 455 08 30

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål