UAV-teknik inom växtodlingsbranschen

Kvinna med keps och rutig skjorta står i vetefält och tittar upp mot drönare

Idag ökar tillgängligheten på UAV-teknik i form av drönare snabbt, men trots teknikens potential är användningen inom lantbruket fortfarande liten.

Om projektet

I projektet har vi arbetat för ökad användning av UAV-teknik inom lantbruket genom att visa på vilka positiva effekter det kan ge. För att undersöka detta har vi genomfört testflygningar med drönare på olika växtodlingsfält. Dessa testflygningar genomfördes med olika kameror och resultatet jämfördes sedan med traditionella kvävesensorer och andra markmätningar.

Några av de vinster vi sett att ett ökat användande av ny digital teknik kan leda till är ökad lönsamhet och större miljöhänsyn genom minskat fossilberoende och mindre övergödsling. Målet med hela projektet har varit att få fler lantbrukare att använda sig av UAV- och sensorteknik genom att visa och berätta om de goda resultat användandet kan leda till.

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

UAV-teknik inom växtodlingsbranschen

STATUS

Avslutat

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektkoordinator

SAMARBETSPARTNERS

Agroväst Livsmedel AB

Hushållningssällskapet Skaraborg

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

Hans Nilsson

Gymnasielärare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 455 08 30

Mats Söderström

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Telefonnummer

Kontor: 0511 - 672 44