Testmiljö LoRaWan - sensorteknik inom naturbruk

En vit sensor sitter nedstucken i en orange plastkruka med en havreplanta

På Västra Götalandsregionens naturbruksskolor upprättas just nu en testmiljö för sensorer med LoRaWan-uppkoppling. LoRaWan är en trådlös dataöverföringsteknik precis som WiFi, 3G och 4G, men som har den unika förmågan att kunna sända signaler mycket långt med extremt låg energiförbrukning.

Om projektet

Att använda sensorteknik och samla in data är inget nytt, däremot är det sällsynt inom just naturbruk. Därför byggs testmiljön för att skapa en plats för att testa tekniken i nya miljöer.

Till en början monteras sensorer som ska mäta nederbörd, luftfuktighet och temperatur för att kunna få data på exakt hur klimatet varit på den aktuella platsen. Men på sikt är planen att testa sensorer som mäter långt fler saker än så. Exempelvis kan sensorer användas för att mäta näringsvärden i jorden, djurens beteende och rörelser, ammoniak och CO2 i djurstallar, eller för att övervaka skogsskiften eller djurhägn.

På sikt är förhoppningen att testmiljön ska bidra till att digitalisera den gröna näringen och skapa ett smart naturbruk med hjälp av sensorteknik. Testmiljön skapar en plats både för att testa tekniken inom naturbruk men också en demonstrationsplats där intressenter kan se och inspireras av nya sätt att samla in data för att förenkla vardagen.

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Testmiljö LoRaWan

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektägare

PROJEKTSTART

2021-01-01

VARAKTIGHET

2 år

PARTNERS

SLU

Anders Stålhand

Lärare, yrkeshögskola

Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Logga för Agenda 2030 God utbildning för alla
Logga för Agenda 2030 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Logga för Agenda 2030 Hållbara städer och samhällen