Platsspecifik ogräsbekämpning

Flygande drönare med elev i bakgrunden

För att göra ogräsbekämpning mer kostnadseffektiv och skapa mindre påverkan på miljön jobbar vi med ett projekt som använder drönare och datasystem för att styra ogräspreparat. Med hjälp av det verktyg som tagits fram kan man platsanpassa bekämpningen istället för att använda samma dos över hela fältet.

Om projektet

Projektmål

Det här projektet syftar till att ta fram en produkt som med hjälp av målstyrning kan ge en platsspecifik besprutning av stråsäd istället för bredsprutning. Det här kommer förhoppningsvis att resultera i bättre ekonomi för lantbrukaren och en mindre påverkan på miljön. 

Med hjälp av drönare tas högupplösta bilder på fältet som sedan analyseras av ett dataprogram. Programmet ska sedan kunna ta fram en bekämpningsrekommendation som avgör hur mycket ogräsbekämpning som ska användas och var. 

Arbetet i projektet

Under våren 2021 och 2022 har metoden testats på flera gårdar. Metoden innebär att ta bilder med hjälp av drönare och skapa en styrfil för ogräsbekämpning på fälten. Förutom fyra gårdar i närheten av Skara- Vara testade även två gårdar utanför Lund.

Sedan tidigare har projektet kommit fram till att bilderna ska tas på 3 meters höjd över fältet. Med hjälp av ett dataprogram analyseras bilderna för att ge en karta över mängden ogräs på olika platser på fälten. Med ytterligare information om förutsättningarna på fältet ger detta en doskarta och en styrfil att använda i sprutan. Fortfarande tar bildanalysen en viss tid, och därför ska drönarflygningen ske några dagar innan det är aktuellt att ogräsbekämpa. Trots att ogrässprutorna hade uppdaterade datasystem fungerade det inte alltid att variera dosen automatiskt. I ett fall styrdes dosen manuellt efter den doskarta som tagits fram. Så, även om man inte använder styrfiler, kan kartan över rekommenderade doser vara värdefull för lantbrukaren.

Att kunna variera dosen bekämpningsmedel efter mängden och fördelningen av ogräs på fälten bidrar till både en minskad kemikalieanvändning och en effektivare ogräsbekämpning.

Resultat

Resultat av projektet är ett fungerande flöde från datainsamling till platsanpassad bekämpning av ogräs i stråsäd. De viktigaste komponenterna i produkten är en app som används för att styra drönarens insamling av bilder, ett dataprogram som analyserar bilderna och ett dosanpassningsverktyg. Data från bildanalysen kombineras med annan data för att få fram en karta över dosvariationen för ett fält samt en styrfil för fältet. 

Se mer resultat från projektet hos Agroväst.

Projektet avslutades i mars 2022. 

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Platsspecifik ogräsbekämpning

STATUS

Avslutat

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektkoordinator

PROJEKTSTART

VARAKTIGHET

4 år

SAMARBETSPARTNERS

Agroväst (projektägare)
Dataväxt
Drönarbolaget Brankert
Hushållningssällskapet Skaraborg
RISE - Research Institutes of Sweden
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet
Solvi

FINANSIÄRER

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Logga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Per Erik Larsson

Projektsamordnare

Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål