Marina-Adelina Stuparu

Jag jobbar med att utveckla och driva internationaliseringsinsatser och projekt samt att bidra till utvecklings- och innovationsuppdraget. I min roll fokuserar jag mest på att nå mål som leder till lärande och erfarenhetsutbyte samt strategisk samverkan och utveckling tillsammans med internationella partners. 

Jag har en bakgrund i internationella relationer, konfliktlösning och förvaltning, att bygga upp kapacitet för utveckling på organisatorisk och internationell nivå samt ungas deltagande i miljö och demokratifrågor. Mina största intressen är samhällsutveckling, resiliens, human ecology, beteendevetenskap och EU- policy.

Adelina Stuparu

Koordinator

Telefonnummer