Karolina Bergström

Jag arbetar som verksamhetsutvecklare på naturbruksförvaltningen med projektet Green Valleys 2.0, ett nyligen beviljat Interreg-projekt som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond samt av Västra Götalandsregionen. Projektet är en fortsättning av det tidigare fyraåriga projektet Green Valleys, ett danskt-svenskt forskningssamarbete som visar på hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets potential, både i större skala samt på gårdsnivå.

Jag ansvarar också för projektet Vallbaserade produkter för enkelmagade djur, om hur förädling av vall kan bli en hållbar proteinkälla, samt det Vinnova-finansierade projektet Mobilisering för ett nytt matsystem - Regenerativ, resilient och naturpositiv matproduktion.

Jag är utbildad molekylärbiolog och har en bakgrund inom klinisk grundforskning där jag drivit parallella forskningsprojekt om den unga hjärnans strålkänslighet vid cancerbehandling. Jag har även flerårig erfarenhet av pedagogik och har arbetat som ämneslärare i biologi och kemi samt som politisk sakkunnig inom hälso- och sjukvårdsområdet på regional nivå.

Karolina Bergström

Verksamhetsutvecklare

Telefonnummer

Porträttbild av Karolina Bergström