Jörgen Holmén

I min roll som verksamhetsutvecklare arbetar jag för att utveckla förvaltningens testmiljöer och göra våra skolenheter till en naturlig mötesplats inom de gröna näringarna. Arbetet består av projektledning, fånga upp och konkretisera idéer, skapa och skriva projektansökningar, säkra finansiering och stötta projekt administrativt. Ambitionen är att det ska bidra till hela förvaltningens utveckling och ökad samverkan mellan dess olika funktioner och verksamheter.

För närvarande samordnar och leder jag projekt i nära samverkan med Hushållningssällskapet, SLU och Göteborgs universitet, liksom med olika finansiärer, konsulter och leverantörer. Jag är projektledare för EIP-projektet Detektion av växtskadegörare och invasiva ogräs med specialsökande hundar. Jag ansvarar även för Testmiljö Simgården och leder samverkansprojektet Simulatorstödd undervisning där yrkeslärare och IKT-personal på skolenheterna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp samverkar med forskare. Ambitionen är att kunskaper, erfarenheter, nätverk och relationer utvecklas på bästa sätt och består i verksamheten efter att projekten avslutats.

De senaste 25 åren har jag arbetat som forskningsingenjör, yrkeslärare, konsulent/rådgivare, VD för ett startupbolag och på senare år som lektor och verksamhetsutvecklare.

Jörgen Holmén

Verksamhetsutvecklare

Telefonnummer

Bildporträtt av Jörgen Holmen