Joel Lilljebjörn

Jag arbetar i ett regionalt projekt för att öka kunskapen om biologisk mångfald. Projektet leds av GGBC, Gothenburg Global Biodiversity Center, och deltar gör flera regionala aktörer. Jag ansvarar också för ett av våra interna uppdrag om att arbeta med biologisk mångfald. Uppdraget innebär att samordna och upphandla inventeringar av växter och pollinerande insekter samt informera om resultatet av detta arbete. Jag ansvarar också för projektet Mekanisering av häststall.

Jag har tidigare arbetat med klimat- och vattenfrågor på statlig nivå. I grunden finns en kandidatexamen i naturgeografi och ekosystemanayls samt en masterexamen i tillämpad klimatstrategi från Lunds universitet. 

Joel Lilljebjörn

Verksamhetsutvecklare

Telefonnummer

Porträttbild av Joel Lilljebjörn