Erika Moberg

Jag arbetar som verksamhetsutvecklare på Naturbruksförvaltningen sedan 2023. Mina projektområden har koppling till livsmedelsproduktion och hästhållning men också biobaserade textilier. I mitt uppdrag ingår också ansvar för teamets utveckling av projektrutiner, dokumenthantering samt uppföljning.

I grunden är jag utbildad kostekonom samt hållbarhetsspecialist och har arbetat länge inom Västra Götalandsregionen, framför allt inom utveckling och samordning av regionens patientmåltider. Närmast kommer jag från Hållbarhetsavdelningen på Koncernkontoret där jag varit processledare för VGR:s strategiteam inom livsmedel samt textilier. Dessa insatser har framför allt handlat om kopplingen mellan regional utveckling och hållbara inköpsprocesser.

Jag är en riktig matnörd som njuter av att vara nära djur och natur. För mig är det viktigt att arbeta för en hållbar utveckling med möjlighet att göra skillnad och just det får man göra på Naturbruksförvaltningen.

Erika Moberg

Verksamhetsutvecklar

Telefonnummer

Erika Moberg