Agneta Larsson

Jag arbetar som verksamhetsutvecklare på naturbruksförvaltningen sedan 2021, med fokus på livsmedel, skog samt utveckling av Angereds Gård. Jag driver projektet Framtidens grödor på våra anläggningar Sötåsen, Uddetorp och Angereds gård, och ansvarar bland annat även för vår roll i det Vinnova-finansierade projektet Mobilisering för ett nytt matsystem - Hållbara matvanor för unga, samt det av Jordbruksverket finansierade projektet Gröna Kluster - samverkan med Sveriges olika gröna kluster. 

I grunden är jag gymnasielärare och har tidigare även arbetat med utvecklingsprojekt, både mot utbildning och tillverkningsindustri.

Agneta Larsson

Verksamhetsutvecklare

Telefonnummer

Porträttbild av Agneta Larsson