Programöversikt

På Programmet för skog, mark och djur läser du de gymnasiesärskolegemensamma ämnena samt kurserna naturbruk, naturbruksteknik och biologi – naturbruk. Du väljer sedan en programfördjupning som innehåller ett obligatoriskt kurspaket.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900p

 • Svenska 1
 • Engelska 1
 • Matematik 1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1
 • Historia 1
 • Idrott och hälsa 1
 • Estetisk verksamhet
 • Naturkunskap 1

Programgemensamma ämnen 400p

 • Naturbruk
 • Naturbruksteknik
 • Biologi – naturbruk

Individuellt val 200p

Gymnasiesärskolearbete 100p


Programfördjupningar

Programfördjupningar 900p

 • Fastighetsskötsel – Byggnadsunderhåll
 • Basmaskin – körning 1
 • Basmaskin – körning 2
 • Hem- och konsumentkunskap 1
 • Växtodling grund
 • Naturbruksteknik – specialområde
 • Skötsel av utemiljöer 1
 • Skötsel av utemiljöer 2
 • Skogsbruk 1 Växtodling 1
 • Växtodling 2
 • Lantbruksdjur 1
 • Lantbruksdjur 2