Våra förväntningar på dig

Tillsammans har vi det viktiga uppdraget att se till att våra patienter får specialiserad vård av hög kvalitet.

Värdegrund

Värdegrunden beskriver vårt gemensamma förhållningssätt och hur vi förväntas utföra vårt arbete. Den genomsyrar allt vi gör för våra patienter.

  • På Alingsås lasarett har alla människor lika värde.
  • Vårt arbete utgår från patienternas behov och vi har en helhetssyn på både patient och organisation där patienten är medaktör i sin vård och behandling.
  • Mötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och kompetens.
  • Vi är professionella och skapar närhet till patient och närstående utan att vara privata.
  • Vi respekterar varandra, är delaktiga och tar ansvar för helheten Alingsås lasarett.

Påverka utvecklingen i vården

Vi är ett sjukhus som ständigt utvecklas. Vi vill att våra medarbetare ska vara med och påverka utvecklingen och värdesätter engagemang och delaktighet. Grunden är att vårt handlande och bemötande utgår från respekt och förtroende för patienter och närstående.