Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Transportinfrastruktur

Vårt mål är att det ska bli lättare att pendla och transportera gods samt att ta sig till, från och inom länet på ett bättre sätt. Västra Götalandsregionen driver, finansierar och medverkar i olika utredningar kopplade till infrastruktur för att utveckla det regionala transportsystemet. Vi arbetar kontinuerligt med den långsiktiga regionala och nationella planeringen av satsningar på vägar, järnvägar, kollektivtrafik och flyg. Vi arbetar också för en utbyggnad av bredband i hela länet.

Nyheter

  • Idag offentliggjorde Trafikverket sitt förslag till reviderad nationell transportplan 2022-2033. Förslaget innehåller viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för invånare och näringsliv. Det mest glädjande beskedet är att Västsveriges viktigaste prioritering, sträckan Göteborg-Borås finns kvar. Planerad byggstart är 2025-2027.

  • Trafikverket meddelar idag att de pausar arbetet med ny stambana genom Härryda. Arbetet kommer fortgå i övriga kommuner i stråket och Trafikverket siktar fortsatt på en byggstart någon gång 2025-2027. Däremot kommer trafikstart för hela sträckan Göteborg – Borås bli försenad.

  • Det är inte längre rimligt att det ska ta dubbelt så lång tid för ett tåg som för en bil att köra mellan Göteborg-Oslo menar Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad. Vår omvärld ställer om till järnväg, och just nu finns chansen att få halva investeringen finansierad av EU.

Nationell transportplan 2018-2029

Investeringarna i Västra Götalands transportinfrastruktur syftar ytterst till att främja tillväxten. Många intressenter är berörda. Västra Götalandsregionen och kommuner samverkar beträffande strategiska insatser och prioriteringar.

Regional infrastrukturplan

Västra Götalandsregionen har i uppdrag av regeringen ansvar att upprätta länsplan för den regionala transportinfrastrukturen.

Styrande dokument

Sammanställning av de styrande dokument som påverkar transportinfrastruktur i Västra Götalandsregionen.

Västsvenska paketet

Västsvenska paketet ska bidra till ett starkt och attraktivt Västsverige och innehåller satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar.

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är en nationell satsning på höghastighetståg mellan Sveriges storstäder kombinerat med en satsning på fler bostäder.


Senast uppdaterad: 2016-04-06 13:43