Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Social hållbarhet

Avdelning social hållbarhet driver på utvecklingen för ett jämlikt samhälle där skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. För varje människa. Att inte lämna någon utanför är en grundläggande princip i FN:s Agenda 2030. Västra Götalandsregionen ska som samhällsaktör vara en föregångare och agera för en hållbar utveckling i Sverige och i världen. Allt det vi gör på avdelningen, ska leda till mer socialt hållbart samhälle. Vi är ett kunskapsstöd för politiken och kollegor runt om i Västra Götalandsregionen. Samverkan med det civila samhället, kommuner och andra myndigheter är central för oss. Demokratiska värden, som delaktighet och inflytande i samhällslivet och över sina egna livsvillkor, är avgörande för en god hälsa. Läs mer om VGR:s hållbarhetsmål samt arbetet med folkhälsa, mänskliga rättigheter och demokrati nedan.

Kontaktuppgifter till avdelning social hållbarhet

Hållbarhetsmål 2030

VGR har tagit fram sex hållbarhetsmål, som kopplar an till Agenda 2030 och de globala målen. Hållbarhet ska vara med i varje beslut och i varje steg vi tar – tillsammans. För varje människa och för vår planet.

Folkhälsa

Här kan du läsa om folkhälsoarbetet i Västra Götalandsregionen.

Ekonomiska stöd

Här kan du söka ekonomiska stöd till verksamheter och projekt med inriktning social hållbarhet, folkhälsa och mänskliga rättigheter.

Överenskommelsen med det civila samhället

Enligt överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället från 2014, arbetar VGR tillsammans med företrädare för det civila samhället för en utökad samverkan med syfte att stärka demokratin och välfärden i Västra Götaland.

Hälsa på lika villkor 2022

Hälsa på lika villkor, är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som genomförs vartannat år. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid.

Barnmätverket

Barnmätverket är ett regionalt nätverk kring mätningar av barns livssituation och hälsa för social hållbarhet. Läs mer om nätverket här.

tre ungdomar umgås ute

Sök praktik på avdelning social hållbarhet

Här hittar du information om praktikplatser på avdelning social hållbarhet. Du hittar även information om möjligheter att skriva uppsats om arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsoarbete i Västra Götalandsregionen.


Senast uppdaterad: 2022-02-10 15:05