Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Social hållbarhet

Västra Götalandsregionen driver på utvecklingen för ett jämlikt samhälle där skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. För varje människa.

Att inte lämna någon utanför är en grundläggande princip i FN:s Agenda 2030. Västra Götalandsregionen ska som samhällsaktör vara en föregångare och agera för en hållbar utveckling i Sverige och i världen. Demokratiska värden, som delaktighet och inflytande i samhällslivet och över sina egna livsvillkor, är avgörande för en god hälsa.

Kontaktuppgifter till avdelning hållbarhet

Hållbarhetsmål 2030

VGR har tagit fram 6 hållbarhetsmål kopplade till Agenda 2030 och de globala målen. Hållbarhet ska vara med i varje beslut och i varje steg vi tar – tillsammans. För varje människa och för vår planet.

Barn hoppar hage

Kraftsamling Fullföljda studier

Västra Götalandsregionen kraftsamlar tillsammans med kommuner, näringsliv och idéburen sektor kring barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier.

Livsvillkor, migration och hälsa (LMH)

En femtedel av Västra Götalands invånare är migranter från andra länder. Västra Götalandsregionen rustar för att inkludera, identifiera behov och utveckla sina verksamheter för att bemöta hela befolkningen.

Psykisk hälsa och suicidprevention

En bra psykisk hälsa är viktig för livskvaliteten och ett vardagsliv som fungerar. Var sjätte timme väljer någon att ta sitt liv och därför är det viktigt att öka kunskapen om psykisk hälsa och arbetet med att förebygga självmord.

Personer som stretchar på yogamatta

Folkhälsa

Här kan du läsa om folkhälsoarbetet i Västra Götalandsregionen.

Överenskommelsen - VGR och det civila samhället

Enligt överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället från 2014, arbetar VGR tillsammans med företrädare för det civila samhället för en utökad samverkan med syfte att stärka demokratin och välfärden i Västra Götaland.

Hälsa på lika villkor 2022

Hälsa på lika villkor, är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som genomförs vartannat år. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid.


Senast uppdaterad: 2023-02-14 16:46