Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Remiss om VGR som regionplaneorgan

Frågan om Västra Götalandsregionen skulle ansöka om att bli regionplaneorgan var under hösten 2021 på remiss till bland andra kommuner och kommunalförbund i Västra Götaland. Efter de synpunkter som framkom rekommenderade Beredningen för hållbar utveckling att en ansökan inte skulle göras. Men regionalt samarbete på frivillig basis vill man fortsätta med i olika sakfrågor.

Remissvaren visar på att det i nuläget inte finns stöd för att VGR ska bli ett regionplaneorgan. Däremot vill remissinstanserna fortsätta att utveckla en regional planering och arbeta med olika teman/sakfrågor utanför PBL och inom ramen för regional utvecklingsstrategi (VG2030).

Därför rekommenderade Beredningen för hållbar utveckling i december 2021, att VGR i nuläget inte ansöka om att bli ett regionplaneorgan. Arbetet med regional planering föreslås ske på frivillig basis, utanför PBL, utifrån de sakfrågor/teman som lyfts i remissvaren samt den regionala utvecklingsstrategin.

Remiss om VGR som regionplaneorgan

Frågan om hur kommunerna, kommunalförbund med flera ser på att Västra Götalandsregionen skulle bli ansvariga för den regionala fysiska planeringen, och bli ett regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen, var på remiss till september 2021.

Sammanställning av remissvaren

Bakgrund

En reviderad plan- och bygglag (PBL) började gälla 1 januari 2019.  Regioner kan numera få i uppdrag att bedriva regional fysisk planering för sitt respektive territorium.  Det är endast regionutvecklingsansvariga som kan omfattas och det är därmed enbart Västra Götalandsregionen som skulle kunna vara det i Västra Götaland.

Reväst webbinarium 25 maj 2021:
Regional fysisk planering - uppföljning av remisskonferens Västra Götalandsregionen

Tisdag 25 maj 2021, kl. 14.00-16.00

Mer information om webbinariet

Digital remisskonferens 29 april 2021

Den 29 april hölls en digital remisskonferens. Presentationen från mötet kan laddas ned här.

Remisskonferens 2021-04-29 Frågor och svar

Remisskonferens regional fysisk planering 2021-04-29

Remissbrev om regional fysisk planering enligt PBL - VGR som regionplaneorgan

Faktaunderlag remiss regional planering

Martin Elofsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Georgia Larsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-11-11 10:51