Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Service på landsbygden

Som näringsidkare kan du ta del av stödet till kommersiell service, för att upprätthålla försörjning av dagligvaror i serviceglesa områden.

Syftet är att servicen ska vara tillfredsställande för befolkningen på landsbygden. För investeringar och särskilt driftsstöd ska avståndet till närmaste butik ska vara minst en mil. Butikens ska också ha en viss bredd i sitt utbud. Investeringsstöd för lanthandlare kan sökas inom landsbygdsprogrammet. Kontakta då länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

Regeringen har beslutat om ett långsiktigt stöd till dagligvarubutiker i glesbygdsområden som bedöms som särskilt utsatta. Tillväxtverket har fördelat medel och tagit fram riktlinjer. Västra Götalandsregionen är stödmyndighet.
Ansökan ska göras via e-tjänsten Min ansökan

Hemsändningsbidrag

Stöd kan även lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll.

Ansökan om hemsändningsbidrag skickas till:
Västra Götalandsregionen
Koncernstab Regional Utveckling, avd. Näringsliv,  
Att: Jane Boyton
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Med anledning av Covid-19 utökar Västra Götalandsregionen möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändningar i serviceglesa områden inklusive skärgården. I gruppen som inte bedöms kunna ta sig till butik på egen hand inkluderas nu personer som är 70 år eller äldre men även andra som tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. Det utökade hemsändningsbidraget upphör den sista juni 2021. Vid ansökan och utbetalning gäller samma rutiner som vid det ordinarie hemsändningsbidraget men vi ber er att kontakta oss om ni avser att använda er av det utökade erbjudandet.

Läs mer om insatsområden i vårt regionala serviceprogram för Västra Götaland

Mer information om stöd till kommersiell service finns på Tillväxtverkets webbsida

Jane Boyton

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-06-03 09:06