Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digitaliseringscheck

Digitaliseringscheck kan sökas av befintliga företag som står inför en utveckling och behöver ta in extern kompetens genom en konsult för att satsningen ska kunna genomföras.

Digitalisering är en kraftsamling i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi och är ett område som regionen riktar resurser för att accelerera takten och nå en ökad genomförandekraft i omställningen till ett hållbart samhälle.   

Digitaliseringscheck syftar att bidra till att fler SME inom till exempel tillverkningsindustrin utvecklas med hjälp av digitalisering eller utvecklar nya digitala produkter- och/eller tjänster samt bidra till en grön och digital omställning för ett fossilfritt samhälle i Västra Götaland.   

Så arbetar VGR med digitalisering

Vem kan söka?    

Befintliga små och medelstora företag (SME) som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor. Vi prioriterar företag med färre än 50 anställda som har minst två årsredovisningar och har minst en anställd på årsbasis (helårsanställd). Vi lämnar inte stöd till företag inom vård, omsorg och utbildning som finansieras med offentliga medel. Företag inom jordbruk och fiske hänvisar vi till länsstyrelsen.   
 
Normalt stödjer vi inte företag inom handel, transport eller tjänsteföretag på en lokal marknad där det finns risk att stödet snedvrider den lokala konkurrensen.   

Digitaliseringschecken är öppen för samtliga företag i regionen. Men av regionalpolitiska skäl prioriteras företag utanför Göteborgsområdet (följande kommuner Göteborg, Partille, Mölndal, Kungälv, Lerum, Härryda, Stenungssund, Öckerö). Stöd till företag i Göteborgsområdet är även begränsat till 100 000 kronor. 

Hur mycket kan företagen söka? 

Stödet är på max 150 000 kronor, och får användas för att täcka högst 50 procent av kostnader för att anlita extern konsulthjälp. Ansökningar och stöd under 25 000 kronor behandlas inte. 

Stöd till företag i Göteborgsområdet är begränsat till max 100 000 kronor. 

Hur får pengarna användas?  

Vill du med extern hjälp identifiera vilka digitala lösningar som kan effektivisera arbetet på ditt företag kan du ansökan om digitaliseringscheck. Denna stödform syftar till att stötta företag inom områden där de ser ett utvecklingsbehov, och identifiera det som är mest angeläget för företaget.   

Med en extern konsult kan du ta hjälp med att göra en digital strategi, nya affärsmodeller eller insatser som förändrar, utveckla företagets verksamhet och processer. Digitaliseringschecken kan inte gå till löpande verksamhet.   

Exempel på satsningar som checken kan användas till:  

 • ta fram en digital strategi, exempelvis genom modeller för digital kunskapsöverföring, inom företaget eller mellan företaget och olika led i företagets leveranskedjor 
 • säkra datatillgång för att lära om och införa beslutsstöd för simulering och robotisering   
 •  ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation  
 • ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • använda testbäddar för digitalisering, som syftar till att testa smarta produkter och/eller tjänster
 • kodning och individuell programvaruanpassning kan utgöra en mindre del av satsningen    

Exempel på satsningar som checken inte kan användas till:   
 

 • löpande affärsutveckling, applikation- och webbutveckling  
 • materialinköp och inköp av färdig programvara  
 • licenskostnader  
 • produktion av innehåll till exempel text, bilder och film eller till webbplatser  
 • utbildningar  
 • resor  
 • marknadsföring mot slutkund  
 • anpassning för att uppfylla lagkrav  

När går det att söka? 

Ansökningar bereds och beslutas löpande, med undantag för mellan 20 december och 10 januari, och 20 juni till 15 augusti 

Ansökan och utbetalning  

Vi  behöver en komplett ansökan för att kunna handlägga din ansökan. Bilagor som alltid ska bifogas ansökan: 

 • Årsredovisningar och revisionsberättelser för de två senaste åren för sökanden och och närstående företag samt i förekommande fall koncernredovisning. 

 • Jämställdhetsplan ska bifogas om företaget har  > 10 anställda  

 • Projektplan: projektets mål/syfte samt tidplan för konsultinsatsen  

 • Registreringsbevis från bolagsverket  

 • Offerter

Läs därför dessa instruktioner innan du skickar in ansökan. Om viktiga bilagor som årsbokslut och offerter saknas kan vi inte lämna något stöd. 

Du skickar din ansökan via Min ansökan 

Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definitionen här. 

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats. 

Utbetalningsansökan och redovisning till VGR gör du på Tillväxtverkets portal Min Ansökan 

Obligatoriska bilagor som du ska scanna till oss vid utbetalningen är: 
- Ifylld slutrapport i samband med slutbetalning 
- Ifylld verifikatförteckning 
- Betalade fakturor, i enlighet med offerterna 
- Betalningsbevis  (Ett exempel på godkänt betalningsbevis)

Kontakt

För nya ärenden och förfrågningar, använd e-post foretagsfinansiering@vgregion.se så kontaktar en handläggare dig skyndsamt. Beskriv kort ditt företag och vad du söker stöd för eller skriv din fråga.

Profilbild av Moa Boéthius

Moa Boéthius

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Gabriel Skarbäck

Gabriel Skarbäck

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Signe Ahlsten

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-03-31 12:57