Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansök om sociala investeringsmedel

Under 2021 utlyser Västra Götalandsregionen sociala investeringsmedel till hälsofrämjande och förebyggande investeringar som på sikt förbättrar barn och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg.

Vem kan söka?

Projektägare kan vara en kommunal eller en regional verksamhet. En part utses som ägare och ansökan undertecknas av båda parter. Samverkan är ett krav och innebär att både den regionala och den kommunala verksamheten deltar i aktiviteter och finansiering.

Målgrupp för investeringar

Målgruppen för sociala investeringar är barn och unga, med särskilt fokus på individer som riskerar att hamna i utanförskap. Även insatser som indirekt påverkar barn och unga räknas in om de på sikt ökar barns och ungas möjligheter att klara grundskolan. Det kan till exempel handla om insatser riktade till föräldrar.

Utlysning

2021 års utlysning är stängd. För mer information om kriterier och krav på ansökan ta del av riktlinjerna: Riktlinjer för sociala investeringsmedel

Ansökan

Ansökan ska inkomma senast den 31 augusti 2021. Använd ansökningsblanketten här nedan. Det ingår i ansökan att göra en verksamhetslogik som bifogas ansökan. 

Ansökningsblankett_SIM.doc

Verksamhetslogik

En verksamhetslogik hjälper er som projektägare och oss som finansiärer att tydligt se vad ni planerar att göra och vilken förändring som insatserna är tänkta att leda till. Att göra en verksamhetslogik kan också bidra till att skapa struktur och skapa en samsyn. Verksamhetslogiken beskriver antaganden om effekter i relation till aktiviteter. Den kan också ge stöd i att definiera uppföljningsmått. 

Mall för verksamhetslogik.ppt

Stöd vid utformning av verksamhetslogik.pdf

Ekonomiska villkor

Sociala investeringsmedel kan medfinansiera max 50 procent av den totala projektkostnaden. Övriga kostnader ska medfinansieras av projektägaren och de samverkande parterna. För mer information om projektbudgeten titta på instruktionsfilmen ”Så gör ni en projektbudget för SIM” nedan och läs ”Vägledning om projektekonomi vid ansökan av projektstöd”.

Vägledning om projektekonomi vid ansökan av projektstöd

Instruktionsfilm - Så gör ni en projektbudget för SIM 

Underskriven och inskannad ansökan mejlas till:

regionutveckling@vgregion.se

Om ni inte har möjlighet att skanna in den underskrivna ansökan går det bra att skicka den i pappersform till:

Västra Götalandsregionen 
Koncernstab regional utveckling
Regionens hus 
405 44 GÖTEBORG

Bedömning och beslut

Ansökan bedöms av en bedömningsgrupp som består av forskare och experter. Regionutvecklingsnämnden tar därefter beslut i november 2021.

Rapportering och rekvisition

Projekt som beviljas stöd ska skicka in en lägesrapport minst en gång i halvåret. I samband med rapporteringen ansöker projektet också om utbetalning av stöd, en så kallad rekvisition.

Projektstöd - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Mall för lägesrapport för sociala investeringsmedel

Mall för slutrapport

Hämta rekvisitionsblankett (under rubriken Regionutvecklingsnämnden) 

Mall för samverkansavtal

Information om samverkansavtal

Shirin Bartholdsson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-09-03 11:41