Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bidrag till miljöprojekt

Vill du se din idé växa? Miljönämnden kan stödja nytänkande projekt för utveckling på miljöområdet, enligt den regionala utvecklingsstrategin.

Västra Götalandsregionens miljönämnd kan bevilja projektmedel till framsynta och konkreta projekt som främjar tillväxt och miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland. 

VGR tar globalt ansvar

En ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030 antogs i februari. Den börjar gälla 1 mars 2021 och är styrande, tillsammans med respektive nämnds detaljbudget, för hur regionala utvecklingsmedel fördelas.

Det pågår ett utvecklingsarbete inom VGR för att ta fram planer/program som ska stötta ett genomförande i linje med den nya strategins mål och prioriteringar. Under tiden går det att söka projektstöd precis som vanligt, för projekt som bidrar till någon av strategins fyra långsiktiga prioriteringar och/eller fyra kraftsamlingar. Du anger i blanketten vilken nämnd du söker från.

Strategi för regional utveckling 2021-2030

Program/områden för hållbar utveckling

Miljönämndens riktlinjer för stöd till miljöprojekt

Söka projektstöd 

Vem kan söka?

Sökande och partner för utvecklingsinsatserna kan vara kommuner, högskolor, föreningar eller organisationer, till exempel i näringslivet. Miljönämnden stödjer främst breda och gränsöverskridande samarbeten.

Miljönämnden kan också bevilja stöd till projekt eller examensarbeten inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter.

Passar inte VGR:s stöd in på det du vill söka för?

Se "Var finns pengarna? - sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen" för Västra Götaland.


Senast uppdaterad: 2021-02-28 19:24