Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

NAD i väst - Nätverk, Aktivitet och Delaktighet

NAD är en metod där vi matchar nyanlända invandrare med föreningar och skapar nya vägar till möten. Våra samordnare söker upp deltagare, presenterar föreningslivet med tusentals aktiviteter och mötesplatser.

Våra deltagare som är mellan 20 - 65 år väljer aktiviteter i sitt närområde och blir matchade mot den förening som ser möjligheten, är lämplig och har energin att entusiasmera nya medlemmar.

Syfte att skapa nätverk och gemenskap

Vi utgår från individens intressen men utmanar också våra deltagare att prova på något som kan bli ett intresse och som erbjuder personlig utveckling. Ambitionen är att individen hittar hem i föreningen och skapar nätverk och gemenskap med etablerade svenskar för språkutveckling, bättre hälsa och kontakter som kan leda vidare i det svenska samhället.

När förening tar emot våra deltagare erhåller de 1500 kr per person. En engångssumma som ska hjälpa till att täcka kostnader för ledare, avgifter och material den första tiden i verksamheten.

NAD i väst är ett samarbetsprojekt mellan offentliga- och ideella organisationer och finns nu i hela Västra Götaland.

Frågor?

Ta kontakt med någon av de delregionala samordnarna eller regionala samordnaren med dina frågor om föreningar och matchning mellan nyanländ och förening.

Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Rekvisitionsblankett till föreningarna

En rekvisitionsblankett för föreningar finns för att använda i samband med NAD-aktivitet. Kontakta oss för att få blankett för rekvisition. 

Hur går NAD rent praktiskt till för en förening?

NAD är precis som det låter något som ska vara positivt och inkluderande för så många som möjligt. Både individer och föreningar. För att möjliggöra detta krävs någon form av avgränsning, i alla fall till en början. Vi har inte avgränsat till en viss typ av förening utan det kan variera stort. Allt från idrottsförening, studieförbund, intresseföreningar med samhällsfokus, kulturföreningar, trossamfund, hembygdsförening, stiftelse eller liknande.

Frågor?

Ta kontakt med någon av de delregionala samordnarna eller regionala samordnaren - kontaktuppgifter här nedan - med dina frågor om föreningar och matchning mellan nyanländ och förening.

Aktiviteten ni planerar bör bidra till att stärka individens/den nyanländes etablering utifrån något eller flera av följande:

  • Hälsofrämjande
  • Motiverande inför studier
  • Nätverksbyggande
  • Språkfrämjande

Hur gör vi och vad krävs?

Det enklaste är att ta en inledande kontakt med NAD:s regionala samordnare, se kontaktuppgifter här nedan. Därefter sätts du i kontakt med en av de delregionala samordnarna, utifrån vilket av de två geografiska delområden du representerar (Göteborgsregionen eller Skaraborg). Alternativt tar du direkt kontakt med en av de tre delregionala samordnarna, se kontaktuppgifter här nedan.

Tillsammans börjar ni arbeta fram en idé på vad för slags aktivitet som din förening kan tänka sig att matcha med en nyanländ. Övergripande frågor om utvecklingsarbetet NAD tas med regionala samordnaren.

För att lyckas med matchning, nyanländ och förening krävs bra information om aktivitet och vad som erbjuds och förväntas.

Några grundkriterier är:

  • Aktiviteten ska omfatta minst fem träffar eller nio timmar
  • Aktiviteten ska pågå under högst en termin
  • Matchningen till föreningen sker genom dialog och den enskildes fritidsintresse
  • Deltagarna är försäkrade under aktiviteten

Det är fritt för föreningen att själva bestämma hur upplägget ska se ut och det bör helst vara en aktivitet ni redan bedriver. Föreningen som matchas med nyanländ får en ersättning per antal matchningar. För varje individ föreningar tar emot för aktivitet får föreningen 1 500 kronor. Detta är en engångssumma per individ, och för alla tillfällen aktiviteten inom NAD som minst ska äga rum inom. Pengarna kan användas fritt av föreningen till matchningens aktivitet. Till exempel ska material som individen behöver för aktiviteten täckas av ersättningen.

Lars Lindfors

Delregional samordnare Göteborgsregionens sociala ekonomi och projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vian Amin

Samordnare Göteborgsregionens sociala ekonomi
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Elisabet Johannesson

Samordnare Social Ekonomi Fyrbodal
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Faraah Mohamud

Samordnare Social Ekonomi Fyrbodal
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Janne Nolin

Samordnare Social Ekonomi Sjuhärad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helena Dahlström

Samordnare Social Ekonomis Nätverk i Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kristina Berneholm

Samordnare Social Ekonomis Nätverk i Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-12-22 10:04