Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi-projektet

En växande andel av Västra Götalands unga vuxna står utanför arbete och studier. Vi-projektets mål är att unga vuxna som varken arbetar eller studerar, ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier. Målet är även etablera en hållbar förstärkt samverkan mellan kommunalförbund, utbildningsanordnare och andra projektpartners över tid. Genom ett medskapande arbetssätt skapas grunden för en förståelse av hur samhället förändras och kunskapen om orsakerna till att så många unga exkluderas från arbetsmarknaden ökar.

Projektet erbjuder en palett av vägar till jobb och utbildningsmöjligheter för unga. Den psykiska ohälsan är utbredd bland målgruppen och en viktig del i projektet är att fler ska få kännedom om vården.

Vi-projektet ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF. Samverkanspartners i projektet är kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fyra folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg samt 16 kommuner. Budget för projektet är nästan 100 mnkr under två år.

Läs mer om projektet här

Senast uppdaterad: 2020-06-04 08:37