Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regiongemensam elevhälsodatabas för elevens hälsa i fokus

Vad vet vi om barn och ungas hälsa i Västra Götalandsregionen 2020 och hur vet vi det? I nuläget saknas hälsodata för Västra Götalands unga befolkning i skolåldern (6-18 år). Syftet med projekt Elevens hälsa i fokus är att på ett enhetligt sätt samla in och lagra data från de hälsosamtal som elevhälsan genomför i årskurs fyra, åtta samt första året i gymnasiet. Det är ett arbete som redan idag utförs på samtliga skolor i regionens 49 kommuner men utan möjlighet till jämförelser vare sig kommuner emellan eller över tid.

Regionstyrelsens budget slår fast att ”Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska!” Jämförbar hälsodata för den unga befolkningen är en förutsättning för att följa och analysera utvecklingen av den ojämlika hälsan såväl som för behovsbaserade tidiga insatser.

Inom projekt Elevens hälsa i fokus har en regiongemensam elevhälsoenkät tagits fram som nu digitaliseras.

Konferens om första året med digitala elevhälsoenkäten - erfarenheter från Uddevalla

Varmt välkommen till en webbkonferens där du får ta del av verksamheternas och målgruppens erfarenheter av hela processen från information och samtycke till digital enkät, hälsosamtal, överföring och tillgängliggörande av elevhälsodata, statistikverktyg samt nästa steg. 

Elevens hälsa i fokus Teams Live Inspelning from Västra Götalandsregionen on Vimeo.

Digital elevhälsoenkät

Uddevalla blir pilotkommun för digitaliseringen av den regiongemensamma elevhälsoenkäten. Under läsåret 2020/2021 kommer den första digitala versionen enkäten att testas på skolor i Uddevalla kommun (kommunala skolan samt två friskolor). Eleverna i årskurs 4, 8 samt 1a året på gymnasiet kommer att få möjlighet att fylla i elevhälsoenkäten (nedan) digitalt. Enkätsvaren går sedan in elevhälsans journalsystem samt i den nybildade elevhälsodatabasen. Därefter kommer elevhälsodata (på aggregerad nivå) tillgängliggöras. Efter den digitala pilotens genomförande är det tänkt att digital enkät och elevhälsodatabasen ska göras tillgänglig för samtliga skolor i Västra Götaland.

Elevhälsoenkäter

Hälsoenkät för årskurs 4

Hälsoenkät för årskurs 8

Hälsoenkät för årskurs 1 på gymnasiet

Elevhälsoenkäterna tar upp:

  • Skolmiljö
  • Självupplevd fysisk och psykisk hälsa
  • Sömn
  • Mat
  • Fysisk aktivitet
  • Kroppsuppfattning och känslor
  • Sexuell hälsa och rättigheter
  • Fritid och relationer
  • Alkohol och narkotika
  • Mitt liv och framtid

Bildspel

210521 Elevens hälsa i fokus VGR

Uddevalla kommun - pilot för elevhälsoenkäten

Den första september påbörjades en POC (proof of concept) av Västra Götalandsregionens digitala elevhälsoenkät. Uddevalla kommun är först ut med att testa enkäten som går ut till elever i fjärde klass, åttonde klass samt första året på gymnasiet. Läs mer om arbetet här.

Charlotta Sundin Andersson

ehdv@vgregion.se
Senast uppdaterad: 2021-11-19 10:40