Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanhållningspolitik - EU:s bidrag till förstärkt regional utveckling

EU:s sammanhållningspolitik har en stor betydelse för den regionala utvecklingen i Västra Götaland. Tillsammans med regionens egna program och satsningar kan EU-medlen bemöta majoriteten av de utmaningar Västra Götaland står inför.

Aktörer i Västra Götaland har de senaste fyra åren (2014–2019) tagit del av närmare fem miljarder kronor via de olika programmen och fonderna inom sammanhållningspolitiken. Satsningar har skett exempelvis i uppbyggandet av kunskapsmiljöer för företagens innovationsutveckling, individers kompetensutveckling för stärkt ställning på arbetsmarknaden, internationell samverkan samt utökad samverkan mellan akademi, näringsliv, föreningsliv och det offentliga så kallad Quadruple Helix. Västra Götalandsregionen är en viktig part i detta arbete och bistår bland annat med finansiering till regionala aktörer som i sin tur växlar upp dessa med EU-medel i olika projekt.

EU-programmen i västra Götalandsregionen och deras användningsområden

Gränsöverskridande samarbete

Vissa av utmaningarna i Västra Götaland är inte geografiskt begränsade. Globaliseringen har en direkt effekt på både arbets- och utbildningsmarknad och rörligheten blir allt större, i synnerhet inom FoU. Det är centrala områden för nära samverkan och utbyte med våra grannregioner. Det finns därmed en stark koppling mellan regionens utvecklingsbehov och gränsöverskridande samarbeten inom Interreg-programmen. De gränsnära samarbetena inom interreg-programmen bör värnas då de möjliggör samarbeten mellan regioner i hela EU med liknande styrkeområden.

Långsiktig, strategisk implementering

Sammanhållningspolitikens koppling till EU2020-strategin har varit positiv. Västra Götalandsregionen vill se en ny tillväxt- och utvecklingsstrategi på EU-nivå med hållbarhetsmålen i fokus som är vägledande för EU finansiering, framförallt inom sammanhållningspolitiken. Med ett gemensamt ramverk kan implementeringen av hållbarhetsmålen på alla styrande nivåer samordnas med tidsbundna mål och konkreta leveranser för 2030. Det möjliggör flernivåstyre med tydligt regionalt ägarskap och underlättar avsevärt för gränsöverskridande samverkan. En ny europeisk strategi till 2030, likt EU2020, med hållbarhetsmålen i fokus hade säkerställt att europeiska aktörer, inklusive Västra Götaland, kan arbeta utifrån Agenda 2030 inom ramen för EU:s olika program och fonder.

Regional delaktighet

Det är samspelet mellan olika finansieringsnivåer och program som skapar framgångsrika utvecklingsinsatser och kunskapen om de regionala utvecklingsbehoven och aktörerna behövs för att göra EU:s utvecklingsinsatser framgångsrika. Regional delaktighet i utformandet av sammanhållningspolitiken, inklusive i framtagandet av en ny europeisk utvecklings- och tillväxtstrategi, skapar därmed bättre förutsättningar för EU-projekt att uppnå strukturpåverkande insatser.

Delaktighet kan till exempel ske genom att utveckla de EU-förordningar som styr genomförandet av EU-fonderna och programmen på regionalnivå så att de speglar de förutsättningar som regionalt. Det kan också ske genom att vara med i framtagandet av målsättningarna och prioriteringarna för sammanhållningspolitiken så att de sätts utifrån regionala behov. Sammanhållningspolitiken är ett område som kräver närvaro på såväl europeisk som nationell nivå.

Västra Götalandsregionen har varit aktiva i framtagandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027.

Som utgångspunkt för påverkansarbetet antog Västra Götalandsregionen ett ställningstagande om EU:s framtida sammanhållningspolitik 2021–2027. I samarbete med andra regioner och med de organisationer som Västra Götalandsregionen är medlemmar i, har regionen drivit positionen gentemot EU:s institutioner och nationell nivå.

Viktiga påverkansfrågor har varit att värna om regionernas roll i sammanhållningspolitiken enligt partnerskapsprincipen och de gränsnära samarbetena inom EU:s Interreg-program, samt för en ny tillväxt- och utvecklingsstrategi på EU-nivå med hållbarhetsmålen i fokus. Västra Götalandsregionen arbetar även för att underlätta för fondsamordning mellan de olika EU programmen.

Senast uppdaterad: 2023-01-16 16:24