Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

VI

Vi, ett tvåårigt projekt som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF, startade i augusti 2020. Projektets mål är att unga som varken arbetar eller studerar ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier.

logo_vi-esf-farg-skarm (002).png


En växande andel av Västra Götalands unga står utanför arbete och studier. De kallas ofta ”hemmasittare” eller UVAS – unga som varken arbetar eller studerar. Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna har ett stort ansvar för att dessa individer ska bli ägare av sin egen framtid; få ökad hälsa och egenmakt och närma sig jobb eller studier. Från augusti 2020 leder VGR genom Folkhögskoleförvaltningen det ESF-finansierade projektet ”Vi”, med målet att nå 1000 unga i åldrarna 15–24 år som är eller riskerar att bli UVAS. Budget för projektet är nästan 100 mnkr under två år. Samverkanspartners i projektet är kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg, Högskolan Väst, Uppsala universitet samt 19 kommuner.

Många vägar till jobb och utbildning

Projektet erbjuder en palett av vägar till jobb- och utbildningsmöjligheter. Den psykiska ohälsan är utbredd bland målgruppen och en viktig del i projektet är att fler ska få kännedom om vården. Utgångspunkten för Vi-projektet är att unga ska ha egenmakt över sin livssituation och vara delaktiga i att forma ett inkluderande samhälle.

Förstärkt samverkan

Målet är även etablera en hållbar förstärkt samverkan mellan VGR, kommunalförbund, kommuner, utbildningsanordnare och andra projektpartners över tid. Genom ett medskapande arbetssätt vill vi skapa grunden för en förståelse av hur samhället förändras och även lära oss mer om orsakerna till att så många unga exkluderas från arbetsmarknaden. Vi-projektet ska söka en samsyn kring en främjande bemötandekultur för att möta unga personer med respekt i ögonhöjd, ett jämlikt möte där individen är subjekt i sin egen utveckling och inte objekt för projektinsatsen.

Projektet knyter an till "Fullföljda studier" och andra framgångsrika satsningar som drivs av Västra Götalandsregionen och kommunerna.


Läs mer om projektet här!

Senast uppdaterad: 2022-02-23 08:56