Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Strategi, mål och handlingsplan

Under uppdatering!

Innehåll på sidan

Strategi och mål

Handlingsplan

Strategi och mål

Digitalisering i människans tjänst

Digital agenda - Mål och strategi.pdf

Sverige är på många sätt en framstående IT-nation med bra infrastruktur, avancerade tjänster och med en stor andel av befolkningen som regelbundet använder IT och internet. Sverige ligger i världsklass enligt många rapporter som tagits fram de senaste åren kring bredbandsutbyggnad, IT och dess nyttjande. Däremot har omvärlden gått förbi när det gäller den offentliga sektorns nyttjande av IT för att erbjuda tjänster mot invånarna. 

Den regionala digitala agendan har tre övergripande mål:

 • Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag
 • Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 • Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Utifrån den nationella digitala agendan och enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) kan man konstatera att samverkan och gemensamma angreppssätt är en förutsättning för att ge bättre digital service och att effektivisera verksamheter med hjälp av digitalisering.

Den digitala agendan för Västra Götaland togs fram av en arbetsgrupp med representanter för Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen, VästKom och kommunalförbund/Business Region Göteborg och har beretts av Beredningen för hållbar utveckling.

Agendan antogs av regionstyrelsen den 3 november 2015.

Handlingsplan

Handlingsplan för digital agenda Västra Götaland.pdf

Handlingsplanen beskriver de åtgärder och områden som länet gemensamt har beslutat om för att nå målen i den regionala digitala agendan. Den är också en genomförandeplan för arbetsgruppen kallad Digitaliseringsrådet. De punkter som är fetmarkerade nedan är utpekade som prioriterade kraftsamlingar.

Ärendeprocess - är svaren på alla frågor "ja"? Då ska vi gå vidare.

Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag

Privatpersoner och företag kan på ett enkelt och säkert sätt kommunicera, ta del av information och sköta sina ärenden med offentlig sektor. Det ska vara enkelt för alla att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter.

Nedanstående behövs för att åstadkomma en enklare vardag för privatpersoner och företag:

 1. Länets cirka 175 bristområden när det gäller bredband, ska ha tillgång till fiberanslutning
 2. Stödja införandet av nationell e-legitimation.
 3. Öka antalet e-tjänster i syfte att ge bättre service och ökad nytta för privatpersoner och företag
 4. Långsiktig informationsförsörjning bör involvera alla offentliga organisationer
 5. Stödja e-hälso- arbetet
 6. Småföretagare behöver ges möjlighet att öka sin IT-användning. Syftet är att öka deras konkurrenskraft och tillväxtförmåga
 7. Digital kompetens och utnyttjande av digitaliseringens möjligheter inom utbildning och skola
 8. Mer jämställd utbildning och rekrytering inom IT-sektorn
 9. Öka antalet privatpersoner med digital kompetens

Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.

Offentlig information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för privatpersoner, företag och organisationer att skapa nya innovativa tjänster av denna information. Den personliga integriteten ska garanteras och skapar därmed tillit till en öppen förvaltning som erbjuder insyn, dialog och delaktighet. Fler ska delta i värdeskapandet och samhällets samlade utvecklingsförmåga tas tillvara.

Nedanstående behövs för att åstadkomma en smartare och öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet:

 1. Skapa ökad delaktighet och ökad medborgardialog
 2. Öka samhällsnyttan och tillgängligheten för de regionala geografiska data som produceras
 3. Webbplats för nyanlända, information om Sverige på olika språk
 4. Tillgängliggörande av offentlig information (öppen data)

Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna

Verksamhetsutveckling kan stödjas av digitalisering. Digitalisering bör användas som ett strategiskt verktyg och bidrar till att verksamheter utvecklas, kvalitetssäkras och att de samlade resurserna utnyttjas mer effektivt. Information ska gå att nås och användas enkelt av den som behöver och har rätt till informationen i verksamheten.

Nedanstående behövs för att åstadkomma högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna:

 1. Löpande informera om tjänster/områden som stimulerar regional e-utveckling
 2. Öka innovation i offentliga tjänster
 3. Arbeta för att minska resor och kunna verka där man bor på ett hållbart sätt
 4. Utreda hur administrativt dubbelarbete kan undvikas genom digitala integrationer
 5. Utreda effektiv offentlig IT-drift

Bakgrund till satsningen på Digital Agenda Västra Götaland


Senast uppdaterad: 2021-10-25 14:24