Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsgrupp och referensgrupp

Arbetsgruppens medlemmar

Boråsregionen: Johannes Adolfsson  mail: johannes.adolfsson@boras.se  Tel: 033-35 30 61

Göteborgsregionen: Pelle Persson,  mail: Per.Persson@ale.se Tel: 0303-703090

Fyrbodal: Lars Carlén, mail: lars.carlen@trollhattan.se Tel: 0520-49 55 01

Skaraborg: David Olsson, mail: david.olsson@tidaholm.se, Tel 0502-60 60 40

Länsstyrelsen: Monica Ek-Remmerth, Landsbygdsprogram bredband  mail: Monica.Ek-Remmerth@lansstyrelsen.se   Tel: 010-224 52 69

VGR, Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator. Operativt ansvarig och utvecklingsansvarig för UBit-gruppen och handläggare av VGR:s bredbandsstöd mail: eric.akerlund@vgregion.se Tel: 070-536 63 06

VGR, Tore Johnsson, regional samordnare för digital agenda. Ansvarig för det regionala digitaliseringsrådet. mail: tore.johnsson@vgregion.se Tel: 070-602 20 90

VGR, Leif Ytterström, mail: leif.ytterstrom@vgregion.se Tel: 010-473 74 40

Coompanion Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad, Kontakt: Kontakt Coompanion Väst - Coompanion

Hela Sverige Ska Leva, Claes Bergqvist mail: claesbergqvist@telia.com Tel: 033-28 20 43, 0706-28 42 99 

Byanätsforum, vakant

Samarbetspartners och referensgrupp

UBits huvudsakliga samtalspartners är kommunalförbund och enskilda kommuner. UBit samarbetar med marknadens aktörer i Västra Götaland genom olika typer av informationsutbytes och diskussionsmöten.  UBit har en referensgrupp som informeras och avger feedback till arbetet 1-2 ggr om året.

En dialog på nationell nivå sker med Post & Telestyrelsen (PTS), Bredbandsforum, Byanätsforum, Länssamverkan Bredband, Jordbruksverket och i vissa fall med Näringsdepartementet.


Senast uppdaterad: 2021-09-08 11:10