Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 analyser inom regional utveckling

På denna sida finns en sammanställning av länkar till rapporter och statistiksammanställningar kopplat till arbete inom regional utveckling med avseende på covid-19/ corona .

Övergripande

Tillståndet i Västra Götaland: Hösten 2020- ger en bild av samhällsutvecklingen under 2020 vid sidan av direkta effekter på hälsan. Vad har hänt? Vilka har drabbats? Vad går det att säga om framtiden?

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsläget- senaste arbetslöshetsstatistik med mera från Arbetsförmedlingen. Uppdateras varje måndag.

Arbetslöshetsstatistik- interaktiv publikation med arbetslöshetsstatistik från Arbetsförmedlingen. Uppdateras varje måndag.

Varselstatistik- interaktiv publikation med varselstatistik från Arbetsförmedlingen. Uppdateras varje måndag.

Rapport: Arbetsmarknad i kris och omvandling– Corona krisen ur ett regionalt branschperspektiv. I rapporten beskrivs hur Corona krisen utvecklats till en arbetsmarknadskris. Bland annat beskrivs krisförloppet och i vilka skeden olika branscher drabbats, genom förändrade rörelsemönster bland våra invånare men också genom förändringar i vår omvärld.

Ekonomi

Konjunkturläget- Redovisar kortfattat resultatet av Konjunkturinstitutets senaste mätning av konjunkturläget i Västsverige. Uppdateras varje kvartal.

Rapport: Perspektiv på svensk ekonomi vår 2021. Uppdatering av nedan rapporter.

Rapport: Perspektiv på den ekonomiska utvecklingen i spåren av pandemin- I rapporten tas ett brett grepp på pandemins kort- och långsiktiga inverkan på ekonomin i såväl Sverige som övriga världen. I fokus står bland annat produktionen av varor och tjänster, handel och tillväxten i BNP per capita.

Branschfakta

Branschstatistik- interaktiv publikation med statistik från SCB (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS) om samtliga branscher. Uppdateras årligen.

Rapport: Utsatta branscher i Covid-19 krisen. I rapporten ges kortare fakta och statistik om de branscher som inledningsvis påverkats mest av pandemin. 

Social hållbarhet

Rapport: Dance Macabre – Covid-19 och social hållbarhet i Västra Götaland. Samhällsspridningen av covid-19 påverkas av skillnader i livsvillkor mellan olika befolkningsgrupper. I rapporten görs en översikt över varför sådana skillnader kan ha betydelse för såväl samhällsspridningen som konsekvenser av att individer och samhälle drabbas av covid-19.

Demografi

Demografi i Västra Götaland: fokus Coivd-19- interaktiv publikation med demografisk information om befolkningen bland annat åldersfördelning uppdelat på delområden i kommuner (DeSo). Uppdateras årligen.

Hälso- och sjukvård

Aktuell statistik covid-19 i Västra Götaland- statistik om antal bekräftade fall, antal IVA-vårdade mm. Uppdateras dagligen.

Profilbild av Karin Althoff

Karin Althoff

Enhetschef Samhällsanalys

Senast uppdaterad: 2023-01-20 07:24