Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Blanketter för projektstöd

VGR/Martina Koch

Här hittar du de blanketter som ska användas för ansökan om projektstöd inom regional utveckling. Här finns också blanketter för att rapportera om och rekvirera medel för beviljade projekt.

Använd dessa blanketter när du söker projektstöd hos miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) eller hos infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden (IKN).  Dessa nämnder ersätter från 2023 tidigare regionutvecklingsnämnd, miljönämnd och kollektivtrafiknämnd. Det är samma blanketter oavsett nämnd, förutom rekvisitionen. För mindre projekt finns en särskild ansökningsblankett. Du anger i blanketten vilken nämnd du söker från.

Från april 2023 har blanketterna fått ett nytt utseende och frågorna vi ber er svara på har utvecklats. Detta för att underlätta för er att planera och beskriva ert projekt, hur det ska genomföras och vad det ska leda till. 

Innan du börjar fylla i blanketterna vill vi att du tar del av information om hur ansökan går till och hur du rapporterar och rekvirerar.

Följ anvisningarna som ges i blanketten, i vägledningen om projektekonomi vid ansökan om projektstöd samt i allmänna villkor.

Vägledning om projektekonomi vid ansökan om projektstöd

Allmänna villkor för beslut om projektstöd som fattades innan 31 dec 2022

Allmänna villkor för beslut om projektstöd fr o m 1 jan 2023.

Vissa enskilda stöd kan ha särskilda blanketter för både ansökan, rapportering och rekvisition av medel. Kontakta därför en handläggare innan du fyller i och skickar in en ansökan.

Du hittar ansvarig handläggare under varje program/område.

Blanketter för ansökan

Ansökningsblankett projektstöd

Ansökan

Ansökningsblankett för mindre projekt

Blanketten kan användas för mindre projekt med enklare upplägg, till exempel förstudier och andra förberedande projekt, eller för enskilda aktiviteter som till exempel konferenser. Blanketten kan användas om:

  • Projektperioden är max ett år.
  • Projektet inte är ett samverkansprojekt med både huvudsökande och medsökande, där fler än en organisation deltar i genomförandet och bokför kostnader som täcks av projektets budget.
  • Budgeten är enkel med få budgetposter och få medfinansiärer.
  • Sökt belopp uppgår till max 300 000 kr.

Ansökan mindre projekt

Det finns även en specifik ansökningsblankett som ska användas för Västerhavsveckan. 

Ansökan Västerhavsveckan

Blanketter för rapportering och utbetalning av stöd (rekvisition)

Lägesrapport

Slutrapport

Rekvisitionsblanketter

Använd rekvisitionsblanketten för den nämnd som beviljat stöd till ert projekt. Om beslutet om projektstöd fattades av tidigare miljönämnd eller regionutvecklingsnämnd, ska ni använda blanketten för miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU). Om beslutet fattats av tidigare kollektivtrafiknämnd eller rör stöd till laddintrastruktur, ska ni använda blanketten för infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden (IKN).

Rekvisitionsblankett för miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU)

Rekvisitionsblankett för Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden (IKN)

Mall för förenklad redovisning för projektstöd upp till 300 000 kr

Förenklad redovisning kan enbart användas av ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse och under förutsättning att ni kommit överens om detta med VGR i samband med beslutet om projektstöd, eller när det exempelvis framgår av utlysningstext.  

Mall revisorsintyg


Senast uppdaterad: 2023-05-16 15:29