Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd till kommunerna för elnätsfrågor eller förnybar elproduktion

Behovet av el och effekt är snabbt stigande i Västra Götaland och avgörande för att klara den industriomställning som nu har tagit fart. Därför erbjuder Västra Götalandsregionen (VGR) ett stöd för kommuner att planera för elnätsfrågor eller förnybar elproduktion för att påskynda sin elektrifieringsresa.

VGR erbjuder ett stöd för elnätsfrågor och/eller förnybar elproduktion till kommuner, grupper av kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund i Västra Götaland som vill nå vidare med sitt arbete för elektrifiering.

Framtagande av lokala styrdokument

Projektet pågår under 3 år och stödet kan utgöra maximalt 50% av kostnader för framtagandet av:

 • riktlinjer/ policyer
 • strategier/ underlag till strategier
 • planeringsunderlag/ tillägg till planer.

De sökande kan välja de mest aktuella frågorna och det arbetssätt som passar bäst för just dem.

Underlag som stöd i arbetet

VGR kommer förutom stödet också att tillhandahålla olika typer av lokala underlag som kan användas för att underrätta arbetet:

Lokala/delregionala/regionala analyser och scenarier

 • Nyetableringar
 • Elektrifiering av industrin
 • Elektrifiering av transportsektorn

Analys över framtida elbehov och elnätsförstärkningar

 • Elektrifiering av industrin- och transportsektorn
 • Elnätsutbyggnad och förstärkning
 • Effektbehov

Elproduktion

 • Befintlig elproduktion
 • Pågående projekt
 • Potential av solceller på tak
 • Metoder för att identifiera olämpliga/lämpliga områden
 • Områden av intresse för vindkraft enligt Energimyndigheten och Naturvårdsverket för lokal analys och bedömning

Exempel på metodiker

 • Solcellsparker, projektörers behov och erfarenheter från befintliga projekt och ansökningar
 • Vindkraft, arbete med målkonflikter och förutsättningar

Elnätsförstärkning

 • Erfarenheter av behovsanalyser
 • Nätverk och kontakter för både tillstånd och prognoser

Bakgrund

Förnybar elproduktion

Redan idag importeras 2/3 av elen som används i Västra Götaland och behovet av el kommer öka dramatiskt. Vi måste bli mer självförsörjande och kraftigt bygga ut mer produktion.

Kapacitet i elnäten

Dagens elnät räcker inte till för att matcha industrins vilja att ställa om. Därför behöver vi snabbt bygga ut nätet till en hög, robust och tillförlitlig kapacitet som kan bära omställningen.

Profilbild av Fredrik Dahlström Dolff

Fredrik Dahlström Dolff

Regionutvecklare – Förnybar energi
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-11-01 11:40