Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sveriges livsmedelsstrategi blir verklighet i Västra Götaland

Jordbruk, fiske, restaurang exempel på livsmedelsbranscher

Den svenska livsmedelssektorn ska stärkas i enlighet med den nya svenska livsmedelsstrategin för 2021-2030. Regioner, länsstyrelser och kommuner har antagit mål och strategier för att ta tillvara på den svenska matens potential, från jord till bord.

Den nationella livsmedelsstrategins mål är att: 

  • bidra till att öka den hållbara livsmedelsproduktionen
  • skapa jobb och tillväxt i hela landet.

Livsmedelsstrategi för Sverige

I Västra Götaland är den regionala strategin beskriven i programmet för livsmedel och gröna näringar.

Västa Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringar 2017-2020

Mål och strategier på lokal nivå

Vintern 2018 och våren 2019 erbjöd Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland länets 49 kommuner stöd för att skapa mål och strategier på lokal nivå. Syftet var att förstärka kommunernas arbete med livsmedel och därigenom länets bidrag till den nationella livsmedelsstrategin.

Tre träffar för fördjupning och inspiration

Under tre träffar gavs kommunerna möjlighet att fördjupa sig i livsmedelsstrategins tre prioriterade områden. Utöver Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland bistod konsultföretaget PwC med stöd kring kunskap, analyser, målformuleringar och planering. 

Från kommunerna deltog medarbetare inom näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, måltidsverksamhet, tillsyn och kontroll, upphandling, m.m.

Träff 1 - Regler och villkor

Vad innebär livsmedelsstrategins område Regler och villkor, och hur kan kommunerna i Västra Götaland underlätta för livsmedelsföretagandet? Vi diskuterar även möjligheter och utmaningar för ökad produktion och sysselsättning i länet.

Program för träff 1

Livsmedelsstrategi, SWOT och workshop Träff 1, PwC

Livsmedelssektorn i Västra Götaland - trender och fakta. Robin Kalmendal, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen

Livsmedelsstrategin - regler och villkor, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Träff 2 - Konsument och marknad

Hur kan livsmedelsexporten lyftas på kommunal nivå och vilken hjälp finns att få i exportfrågor? Vi diskuterar också hur den kommunala upphandlingen kan användas som motor för lokal tillväxt och sysselsättning.

Program för träff 2

Livsmedelsstrategi, SWOT och workshop,  träff 2, PwC

Konsument och marknad i Västra Götaland, Robin Kalmendal, VGR

Lokal mat och offentlig upphandling, Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen

Stöd inom livsmedelsexport, Linus Arnold, RISE

Mer matnyttigt om kommunal livsmedelsupphandling

Träff 3 Kunskap och innovation

Kompetensförsörjning och hur arbetet med utbildningar för hela livsmedelskedjan kan utvecklas ligger i fokus. En viktig fråga är också hur Västra Götalands innovationssystem kan användas för att stärka livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt.

Program för träff 3

Välkomna till Naturbruksförvaltningen, Yvonne Kjell, VGR

Möjligheter i landsbygdsprogrammet, Ingrid Guldbrand, länsstyrelsen

Kunskap och innovation i Västra Götaland, Robin Kalmendal, VGR

Kommun och företag utvecklar matinnovationer, Eva Helén, MatLust Södertälje

Vem gör vad kring kompetensförsörjning? Claudio Mc'Connel, VGR

Robin Kalmendal

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Berit Mattsson

Berit Mattsson

Regionutvecklare – Livsmedel och gröna näringar, Västkuststiftelsen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kontakt länsstyrelsen

Ingrid Guldbrand 
Landsbygdsenheten,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
010-22 45 664
ingrid.guldbrand@lansstyrelsen.se


Senast uppdaterad: 2021-11-23 13:56