Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hållbar energi och bioinnovation

Strategiska regionala satsningar inom förnybar energi och energieffektivisering skapar både miljövinster och nya jobb i Västra Götaland.

Insatserna inom området hållbar energi och bioinnovation ska genom samverkan stötta en hållbar utveckling av energisystemet i Västra Götaland. Det vänder sig också till de aktörer som bidrar till en ökad användning av bioråvara som material, till exempel träråvara i byggbranschen.

Ny regional utvecklingsstrategi

En ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030 antogs i februari. Den började gälla 1 mars 2021 och är styrande, tillsammans med respektive nämnds detaljbudget, för hur regionala utvecklingsmedel fördelas. Det pågår ett utvecklingsarbete inom VGR för att ta fram planer/program som ska stötta ett genomförande i linje med den nya strategins mål och prioriteringar. Under tiden går det att söka projektstöd precis som vanligt, för projekt som bidrar till någon av strategins fyra långsiktiga prioriteringar och/eller fyra kraftsamlingar.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Västra Götalandsregionens program för hållbar energi och bioinnovation 2017-2020

Mål

Västra Götalandsregionens program för hållbar energi och bioinnovation 2017-2020 ska bidra till att:

  • utveckla Västra Götalands energisystem för ökad produktion från förnybara källor och effektivare energianvändning.
  • stärka innovationskraften genom att stimulera samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor.
  • underlätta teknik och tjänsteutveckling som bidrar till minskad användning av fossil energi globalt.

Insatsområden

Programmet för hållbar energi och bioinnovation pekar ut tre insatsområden:

  • förnybar elproduktion och smarta nät
  • förädling av bioråvara till material och energi
  • effektiv energianvändning i bostad och industri

Inom alla tre områdena behöver det ske teknikutveckling, regeländringar, nya affärsmodeller och ändrat användningsmönster.

Biogas

Biogas är ett klimatsmart drivmedel och regionalt tillväxtområde.

Power Väst

Nätverket för mer vindel och fler vindkraftsjobb i Västra Götaland.

Söker du stöd?

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.


Senast uppdaterad: 2021-03-11 08:42