Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Seminarium om sociala investeringar och skolfrånvaro

Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen arbetat med sociala investeringar för att stödja barn och unga till fullföljda studier. Hittills har regionutvecklingsnämnden finansierat 28 investeringar. Den 12 maj bjuder VGR in till ett spridningsseminarium där sex investeringar för minskad skolfrånvaro utvärderas.

Under våren 2021 har Oxford research utvärderat sex investeringar som samtliga förebygger och motverkar skolfrånvaro. Utvärderingen förväntas ge ökad kunskap inom tre huvudsakliga områden:

  • Vilka mekanismer leder till hög skolfrånvaro
  • Betydelsen av samverkan mellan aktörer för att minska skolfrånvaro
  • Lokala förutsättningars betydelse för att påverka skolfrånvaro
  • Läs slutrapporten här

Västra Götalandsregionen bjuder in till ett seminarium som vänder sig till personer med ett intresse för frågan om skolfrånvaro. Syftet är att sprida utvärderingens resultat och ge deltagarna möjlighet att reflektera.

Program

10:00 Inledning av Shirin Bartholdsson, processledare Sociala investeringsmedel, Västra Götalandsregionen

10:10 Resultatpresentation
Oxford Research kommer presentera utvärderingen som rymmer flera olika aspekter av kunskapen om frånvaro. Det handlar om att kunna visa vilka metoder som fungerar och om det sker några reella förbättringar till följd av projekten. Det handlar också om att ge en bild av hur olika förutsättningar påverkar projektens möjligheter att hantera skolfrånvaron samt att identifiera vilka framgångsfaktorer som är generaliserbara och gemensamma för projekten. Utvärderingen kommer främst att fokusera på de organisatoriska förändringar som projektet skapat, dvs. hur samverkan, arbetssätt, kommunikation med mera har förändrats. Den kommer även att undersöka förutsättningarna för förändringarnas hållbarhet efter att projekten avslutats. För att kunna ge en heltäckande bild ska utvärderingen även beskriva hur målgruppen påverkats till följd av projekten.
Louise Fabricius, Analytiker, Oxford Research Anders Fredriksson, Seniorkonsult, Vilna

11:05 Paus

11:15 Reflektioner i mindre grupper
Deltagarna delas upp i grupper om cirka fem personer för att samtala om värdet av utvärderingen och reflektioner som uppkommit från den. Anmälda kommer få utvärderingsrapporten skickade till sig inför seminariet.

11:45 Avslutning
Shirin Bartholdsson, processledare Sociala investeringsmedel, Västra Götalandsregionen

12:00 Slut

Varmt välkomna!


Senast uppdaterad: 2021-12-01 09:00