Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ökat samarbete kring etableringar för grön omställning

Västsverige är en av de regioner i världen där det satsas mest på investeringar i forskning och utveckling i förhållande till ekonomins storlek, där industrin står för en stor del. Näringslivet befinner sig mitt i stora omvandlingar med elektrifiering och cirkularitet som ledord, vilket kräver både innovation, förändrade kompetenser och gemensamma nya sätt att planera för nya stora företagsetableringar och expansionsinvesteringar.

Nu satsar Västra Götalandsregionen 13, 5 miljoner kronor på ett projekt som ska öka samarbetet kring etableringar för grön omställning i Västra Götaland. Det ska resultera i en utvecklad samverkan mellan Västra Götalands etablerings- och exportfrämjare för att marknadsföra Västra Götalands framdrift inom den gröna omställningen samt attrahera hållbara företagsetableringar och investeringar.

- Vi offentliga aktörer kan bli än bättre på att samordna och främja nya företagsetableringar som bidrar till regionens konkurrenskraft. Därför är projektet och samarbetet med våra etableringskontor viktigt och efterfrågat, säger Helena Starfelt, näringslivschef Västra Götalandsregionen.

Stärka innovationskraften hos SME-företag

Samverkansprojektet som leds av VGR innehåller olika arbetspaketet som handlar om att utveckla industristruktur och värdekedjor, ökad offertberedskap i samspel med kommuner och andra intressenter, expansionsmöjligheter för befintligt näringsliv samt marknadsbearbetning i syfte att främja etableringar.

- Den gröna omställningen är avgörande för att öka regionens konkurrenskraft på sikt för både små, medelstora och stora företag där de stora företagen ofta fungerar som motor för utveckling, och mindre företag driver på för nya lösningar och innovation. Det operativa etableringsarbetet bedrivs idag i Västra Götalands fyra kommunalförbund eller näringslivsbolag, säger Andreas Albertsson, regionutvecklare.

Övriga medfinansiärer är Regionalfonden Västsverige, Fyrbodals kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund, Business Region Göteborg och Skaraborgs kommunalförbund. Den totala projektsatsningen är 33,5 miljoner kronor under en treårsperiod, med start nu och fram till och med december 2026.

Beslut miljö- och regionutvecklingsnämnden 8 juni 2023

Stöd vid företagsetablering i Västra Götaland

Profilbild av Andreas Albertsson

Andreas Albertsson

Regionutvecklare - Science parks, industri, IUC, etablering
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-09-13 10:43