Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljö i budget

Västra Götalandsregionens gemensamma budget är det samlade, styrande dokumentet för alla verksamheter. Där anger politikerna den övergripande inriktningen och prioriterade målen för arbetet. Dessutom ges särskilda uppdrag till vissa nämnder och styrelser.

Strategisk inriktning i VGR:s budget

I Västra Götalandsregionens samlade budget finns de strategiska inriktningarna för olika områden.

VGR:s budget

Miljönämndens detaljbudget

Miljönämnden beslutar varje år om en egen detaljbudget för att själv och genom miljöavdelningen arbeta i den strategiska riktning som är beslutad, och för att nå de övergripande målen som gäller för alla verksamheter.

Miljönämndens senaste detaljbudgetar hittar du som pdfer här på sidan.

MN detaljbudget 2021

Budget 2020

Det (de) prioriterade målet (målen) är under rubriken "Ett kraftfullt miljöarbete" fortsatt: Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.

Mål

 • Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri
 • Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska
 • Västra Götalandsregionens egen verksamhet ska vara föregångare i miljöarbetet

Fokusområden

 • Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas
 • Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen
 • Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

MN detaljbudget 2020

Budget 2019

 Det (de) prioriterade målet (målen) är under rubriken "Ett kraftfullt miljöarbete" fortsatt: Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.

MN Detaljbudget 2019

Budget 2018

Ur VGR:s budget 2018: "Det strategiska arbetet med att bli en fossiloberoende region fortsätter under 2018, exempelvis med en särskild satsning på biogas. Nästa år innebär stora utmaningar för att förverkliga miljöplanen för det interna miljöarbetet som började gälla 2017. Under 2018 utökas regionens satsningar på friluftsliv."

Utifrån det strategiska målet i VGR:s övergripande budget: ”Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen” har miljönämnden valt följande mål (eg två olika mål) och fokusområden:

Mål

Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

Fokusområden

 • Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land
 • Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland
 • Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar
 • Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas
 • Utveckla Göteborgs botaniska trädgård för 2018.

MN Detaljbudget 2018


Senast uppdaterad: 2021-03-01 10:44