Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beredningen för externa relationer

Beredningen för externa relationer är ett politiskt beredningsorgan under regionstyrelsen som samordnar och förbereder övergripande strategier, prioriteringar och positioner i Västra Götalandsregionens externa arbete.

Det externa arbetet utgörs av nationella och internationella frågor inom Västra Götalandsregionen alla verksamhetsområden.

Beredningen består av representanter från presidierna i regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse.

Samrådet leds av regionfullmäktiges ordförande och håller sammanträden 4-6 gånger per år

Kalender

Sammanträdesdatum 2020

2020-02-11

2020-03-31

2020-06-23

2020-09-09

2020-11-10


Senast uppdaterad: 2017-02-24 14:02