Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning

Västra Götalandsregionen har ett avtal med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet om att tillhandahålla utbildningsplatser för 25 psykologstudenter per termin (perioden är 14 veckor). Studenterna studerar på psykologprogrammets sjätte termin. 

VFU-perioden VT2022
Tidsperiod: 2022-02-07 till 2022-05-22  

Psykologiska Institutionen (PI) kommer skicka ut information till psykologstudenterna 13 dec 2021. Därefter kommer studenterna kontaka er. 

Stöd för chef och handledare för att planera psykologstudentens VFU-period: 
VFU-Checklista
Kvalitetskriterier

Västra Götalandsregionen (VGR) har avtal med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet om 14 veckors verksamhetsförlagd utbildningspraktik (VFU) för studenter på psykologprogrammets sjätte termin.

Enligt avtalet mellan Västra Götalandsregionen och Psykologiska institutionen åtar sig Västra Götalandsregionen att anordna minst 25 praktikplatser per termin. 

  • Vår - VGR tar emot psykologstudenter från februari till maj
  • Höst - VGR tar emot psykologstudenter från september till december

Ni som handleder en psykologkandidat kommer att få ingående information från Psykologiska Institutionen (PI) kring innehåll och rutiner.  Er intresseanmälan kommer att förmedlas av Kompetensrådet för psykologer till PI. Praktikplatserna kommer att fördelas till studenterna i april månad för praktik under höstterminen och i början av december för praktik under vårterminen, därefter kommer ni att bli kontaktade av studenterna. Det är viktigt att ni träffar psykologkandidaten så snart som möjligt för ett introduktionssamtal.

Om enheten/handledaren har frågor om verksamhetsförlagd utbildningspraktik för psykologstudenter, vänd er till Psykologiska institutionen.

Handledaren ska vara leg psykolog med god kännedom om verksamheten. Handledaren bör arbeta heltid, såvida det inte finns flertalet psykologkollegor på arbetsplatsen som hjälper till att ta ansvar för studenten. Det krävs ingen handledarutbildning för att vara kandidathandledare. PI erbjuder stöd till handledare.

Handledaren planerar VFU-perioden med hjälp av:

Studieplan för VFU i VGR

Kursplan "Verksamhetsförlagd utbildning - Handledning av psykologkandidater" framtagen av Psykologiska Institutionen

Information från Psykologiska Institutionen

PI önskar att alla utbildningsplatser/enheter som tar emot psykologstudent skickar in en VFU-beskrivning senast 26 nov 2021 för VT22.

Mall VFU-platsbeskrivning (öppnas i word)

VFU-beskrivningen laddas ner och skickas ifylld till Psykologiska institutionen Catarina Gunnarsson, catarina.gunnarsson@psy.gu.se 

Ersättning

Ersättningen, 16 700 kr per praktikplats, bör användas till kompetensutveckling för berörda psykologer och i förekommande fall andra teammedlemmar. Fakturering i slutet av praktikperioden. Har ni frågor om faktureringen är ni välkommen att vända er till Psykologiska institutionen.  

Checklista VFU.pdf

Kvalitetskriterier för VFU i VGR.pdf

Mall praktikplatsbeskrivning.docx

Studieplan för VFU i VGR.pdf

Rutin - utdrag ur belastningsregister inför VFU 2019.pdf

Verksamheter som behöver utdrag ur belastningsregistret.pdf

Utvärdering från VFU-studenterna VT21

Utvärdering från VFU-handledare VT21

Senast uppdaterad: 2021-11-22 13:52