Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetensutveckling i VGR

Som anställd i Västra Götalandsregionen (VGR) är du med och bidrar till ett gott liv för invånarna - för hälsa och trygghet i vardagen och för ett livskraftigt Västra Götaland nu och i framtiden.

Målet för VGR:s olika verksamheter är att bidra till välfärden genom att skapa värde för dem vi är till för. Dagens samhälle kännetecknas av en snabb kunskapsutveckling inom många områden. Samtidigt ökar förväntningarna från invånare, kunder och patienter på en professionell och tillgänglig service från både offentliga verksamheter och näringsliv.  När omvärlden förändras i allt snabbare takt ställer det krav på att både medarbetare och chefer har uppdaterade kunskaper.  Invånare, kunder och brukare förutsätter att VGR ligger i framkant vad gäller kunskapsutveckling. Medarbetarnas kunskaper och engagemang är en förutsättning för att Västra Götalandsregionen ska kunna fullgöra sina olika uppdrag. Därför är kompetensutveckling en strategiskt viktig fråga.

EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv ställer krav på att arbetsgivare erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning. Att erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling och utbildning är också ett led i arbetet med att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Kompetensutveckling handlar om att chefer och medarbetare får möjlighet att utveckla sig i sin yrkesroll genom olika typer av utbildning och andra aktiviteter.  Från att tidigare mest ha haft ett individuellt fokus på traditionell utbildning utanför arbetsplatsen handlar kompetensutveckling idag lika mycket om att höja eller bredda arbetsgruppers kompetens. Också formerna för kompetensutveckling har förändrats över tid. Fortfarande är kurser kanske den vanligaste formen men kompetensutveckling innefattar så mycket mer; att pröva andra arbetsuppgifter, studiebesök, handleda och utbilda, läsa yrkeslitteratur, diskutera fallstudier tillsammans med kollegor, arbeta i projekt, följa hashtags på Twitter som bevakar yrkesrollen, delta i en Facebook-grupp där det diskuteras yrkesfrågor med mera.

Som medarbetare i VGR har du bland annat ansvar för att använda, anpassa och utveckla din kompetens i takt med verksamhetens mål och uppdrag och dina egna förutsättningar. Medarbetare i hälso- och sjukvården har också ett personligt ansvar gentemot patienten som innebär att var och en har ansvar för hur hen fullgör sina arbetsuppgifter. Är du legitimerad yrkesutövare har du en särställning då du själv ansvarar för att bedöma om du har den kompetens som krävs för att utföra en vårduppgift.

Är du chef ligger i ditt ansvar att det i din verksamhet finns en systematisk kompetensutveckling, ett väl fungerande arbetsplatslärande och en god lärmiljö.

Riktlinje kompetensutveckling och lärande i VGR

Senast uppdaterad: 2021-03-05 08:25