Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Effektmätning

Ett utbildningsbehov uppstår oftast när en individ eller organisation behöver utvecklas och har på så sätt ett övergripande syfte. Genom att utgå från det övergripande syftet, sätta upp mål, mäta effekt och utvärdera resultat kan vi få information om utbildningen varit framgångsrik och om syftet har uppnåtts.

Utbildning handlar om att skapa beteendeförändring och nya perspektiv. Utbildning tillför endast värde i verksamheten om den nya förståelsen och kunskapen tillämpas i praktiken. För att säkerställa att utbildningen bidrar till att uppfylla individens och organisationens mål och skapar värde för dem vi är till för, är det nödvändigt att fokusera på att utvärdera resultat och effekt.

En modell för utvärdering av resultat och effekt av utbildning är professor Donald Kirkpatricks modell som presenterades 1990 i boken ”Evaluating Training Programs”. Modellen består av fyra nivåer som fyller olika funktion i utvärderingsprocessen.

 • Nivå 1 Reaktion
  • Hur upplevde deltagaren utbildningen?
 • Nivå 2 Lärande
  • På vilket sätt ökade deltagarnas kunskapsnivå och kompetens?
 • Nivå 3 Beteendeförändring
  • Hur har beteenden och arbetssätt förändrats?
 • Nivå 4 Resultat/effekt 
  • Vilken effekt har uppstått i organisationen till följd av utbildningssatsningen?

De olika nivåerna i Kirkpatricks modell hjälper till att utvärdera utbildningseffekterna men även att sätta utbildningsinsatsen i sitt sammanhang, det vill säga kopplad till verksamheten och dess behov. Se även avsnittet Utbildningsplanering i menyn.

Arbetet börjar med nivå 4. Först identifieras det övergripande behovet och målet, och därefter planeras hur utvärdering ska göras på alla nivåer. Genom att jobba systematiskt inkluderas samtliga nivåer redan vid planeringen. Varje nivå mäts separat med hjälp av frågor, verktyg och metoder. Nivå 1-2 utvärderas under utbildningen eller i nära anslutning till den medan nivå 3-4 utvärderas tre till sex månader efter avslutad utbildningsinsats. Att utvärdera nivå 4 kräver ett omfattande arbete och görs därför vanligen bara på kompetensutveckling av mer strategisk karaktär. 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 11:34