Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

UMS - utredning, uppföljning och behandling

Den kliniska forskningen som bedrivs vid ISM handlar framför allt om att öka kunskapen om patienter som uppfyller kriterierna för diagnosen utmattningssyndrom (UMS).

Vi har under 10 års tid samlat information avseende stressbelastning, symtomutveckling, kliniska fynd och prognostiska tecken hos UMS-patienter.

En omfattande kartläggning har genomförts avseende symtombörda och symtomutveckling och detta har nu publicerats både i form av ett antal vetenskapliga artiklar samt också i en doktorsavhandling som försvarades av Kristina Glise under 2014. Stort fokus i de kliniska studierna om UMS har legat på att undersöka om det förekommer några könsskillnader.

Vi har också publicerat flera vetenskapliga studier avseende möjliga biologiska förändringar hos patienter med UMS. Bland annat har vi visat att stresshormonet kortisol inte verkar vara någon användbar markör vid diagnostik eller bedömning av prognos för diagnosen utmattningssyndrom.

Vi arbetar för närvarande med att försöka besvara frågeställningar avseende sårbarhetsfaktorer, de betydande kognitiva svårigheterna samt om det finns identifierbara mönster som kan användas för att tidigt upptäcka ett utmattningssyndrom.

Publicerat

Personlighetsdrag och utmattningssyndrom, 2021

Förändringar i arbetslivet efter behandling, 2021

Kvarvarande symptom och klinisk utmattning, 2020

Kognitiv nedsättning undersöks vid störande ljud, 2017

Fysisk aktivitet - doserat, 2015

Fysisk aktivitet - gruppinformation, 2015

Kortisol vid behandling UMS, 2015

Identifikation, karakteristika och förlopp, avhandling, 2014

Kroppsliga symptom, 2014

Stressorer, 2014

Allostatic load, 2013

Livskvalitet mäts med PGWB, 2013

Kognitiv nedsättning, 2013

Shirom-Melamed Burnout Questionnaire, 2012

Sjukdomsförloppet, 2012

Instrument självskattat UMS, 2010

Övrigt publicerat

ISM sprider forskning på kongress i Wien, 2018

Utmattningssyndrom, ISM-häfte 5, 2013

Senast uppdaterad: 2022-01-26 16:42