Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Långtidsuppföljning vid utmattningssyndrom

Just nu pågår en studie där syftet är att undersöka konsekvenser av utmattningssyndrom över tid. Det har visat sig att utmattade patienter har kognitiva nedsättningar efter sju år. Projektet som finansieras via ALF-medel är unikt. Vi känner inte till att en så omfattande studie har genomförts under en sådan lång på någon liknande patientgrupp.

Projektnamn

Långtidsuppföljning vid utmattningssyndrom (LUMS)

Hur går uppföljningen till?

Vi kommer bland annat att kartlägga vilka psykiska och kroppsliga symptom som kvarstår 7-10 år efter insjuknandet. Eventuella skillnad i kognitiv funktion mellan friska kontroller och patienter som har haft diagnostiserat UMS kartläggs, liksom hur arbetsförhållanden och sjukskrivning sett ut över tid.

Vad händer just nu?

Arbetet med insamling av data beräknas pågår de närmaste 1-2 åren. Patienterna har visat stort intresse att deltaga och intervjuerna har kommit igång. Hittills har man träffat 130 av sina 150 före detta patienter.

Vad visar resultatet så här långt?

Det går att komma tillbaka i arbete och ett normalt liv efter att ha drabbats av utmattningssyndrom. Men det tar lång tid, och kräver ett bra samarbete mellan alla de instanser de drabbade är beroende av. Det berättade överläkaren Kristina Glise under ett seminarium om rehabilitering, som man kan läsa i en artikel i suntarbetsliv.

Utmattning - det går att komma tillbaka, 2018

Sju år senare känner många sig fortfarande trötta, har koncentrations- och minnesstörningar och är mer stresskänsliga än innan de blev sjuka. Däremot är depressions- och ångestsymtomen som är väldigt vanliga vid utmattningssyndrom, i stort sett borta.

Intervju med Lilian Wiegner i suntarbetsliv 2017-03

Kontakt

Professor Ingibjörg H. Jonsdottir ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-03-09 13:24