Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny studie ökar läkares kunskap om arbetsförmågebedömning

Publicerad: Uppdaterad:
Möte mellan patient och läkare

Att bedöma sjukskrivning och arbetsförmåga hos patienter med depressions- och ångestsjukdom är inte någon lätt uppgift. Det anser läkare i både Sverige och utomlands. Det finns ingen given mall på hur det ska gå till och läkare har oftast lärt sig via egna och kollegors erfarenheter.

För att öka kunskapen om hur läkare gör sina bedömningar har en studie utförts på Socialmedicin, Göteborgs Universitet. Institutet för stressmedicin har medverkat i studien, som kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att öka kvalitén i läkares praktik, när det gäller arbetsförmågebedömning.

Utvärderingar visar att kvalitén i bedömningen av arbetsförmågan är förhållandevis låg i Sverige, dessutom saknas det utvecklade redskap för hur en sådan bedömning ska gå till. Så kallad tyst kunskap från tidigare patientarbete används ofta.

Därför har man nu gjort en kvalitativ studie av hur läkarnas tillvägagångssätt vid bedömningarna ser ut för patienter med depressions- och ångestsjukdom. Resultatet identifierades som ett pusselläggande med många olika delar som tillsammans bidrar med väsentlig information och de enskilda kategorierna beskriver vad och hur läkare gör. Resultatet  kommer att kunna användas som ett pedagogiskt verktyg för att öka läkares kunskap och kompetens när det gäller att bedöma arbetsförmåga. Eftersom resultatet bygger på läkares egen praktik så kan acceptansen för att använda det öka. Det skulle bidra till ökad kvalitet i sjukintyg.

Ansvariga för studien har varit forskare vid Enheten för Socialmedicin och epidemiologi vid Göteborgs Universitet, i samarbete med oss och Uni Research Health, knutet till Universitetet i Bergen, Norge.

Samarbete - The capacity to work

Publicerad: